Főoldal > Átsorolás

Átsorolás

A nemzeti felsőoktatási törvény előírásai szerint a magyar állami ösztöndíjjal támogatott és az önköltséges képzésre történő felvétel nem jelent végleges és változtathatatlan finanszírozási kategóriát senki számára. Ennek megfelelően tehát felvétel esetén a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvétel az első tanévre szól. Akkor folytathatók magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben a tanulmányok, ha a felsőoktatási intézményben adott képzési időszakra előírt – minimálisan meghatározott számú – kreditet összegyűjtötte a hallgató.

  • 2015. szeptemberében és korábban felvett hallgatók esetén:
    min. 15 kredit/félév
  • 2016. szeptemberében és később felvett hallgatók esetén:
    min 18 kredit/félév

Természetesen ellenkező irányú átsorolás is lehetséges. Ez esetben kérelem alapján a legjobb teljesítményt elérő önköltséges hallgatók átkerülhetnek a szakjukon „megüresedett" magyar állami ösztöndíjjal támogatott helyekre. Ez a szabály arra ösztönöz mindenkit, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa tanulmányai során.

Az átsorolás úgy történik, hogy a tanév végén az adott felsőoktatási intézmény rangsort állít fel a hallgatók tanulmányi teljesítményét figyelembe véve, és ebben a fejezetben részletezett esetekben átsorolja a hallgatókat az eltérő finanszírozási formák között. Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a finanszírozási formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben.

Az átsorolásról szóló döntést a felsőoktatási intézménynek a tanév végén a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb a következő képzési időszak kezdetét megelőző 30 nappal kell meghoznia.

ÁTSOROLÁS MAGYAR ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT KÉPZÉSRŐL ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE

Ha a felsőoktatási intézményben magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát (2016. szeptemberében kezdő hallgatóknál 18 kredit/félév!), illetve az intézmény szervezeti és működési szabályzatában ajánlott tanulmányi átlagot, vagy aki a 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát visszavonja tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben folytathatja, vagyis a felsőoktatási intézmény köteles az érintett hallgatót átsorolni.

Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik az adott felsőoktatási intézményben legfeljebb egy képzési időszakban (azaz egy félévben) folytattak tanulmányokat, továbbá akik betegség, baleset, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt a félévet nem tudták befejezni.

ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRŐL MAGYAR ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT KÉPZÉSRE

A fenti okokból – vagy a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói jogviszony megszüntetése következtében – megüresedett magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszámkeret terhére – a felsőoktatási intézmény döntése alapján – a legjobb tanulmányi eredményű hallgatók sorolhatók át.

Adott finanszírozási formában folytatható tanulmány tehát egy tanévre szól, a finanszírozási formák között a fentebb részletezett feltételekkel és esetekben lehetőség van átsorolásra. Állami ösztöndíjas képzésben összesen 12 félévig lehet tanulmányokat folytatni.

Forrás: felvi.hu (2014.12.23)

 

Kapcsolódó

Események

Csadó Attila és a madárkák koncert A Tan Kapuján

2024. április 19-én igazán különleges eseménynek ad otthont Főiskolánk. Két volt hallgatónk (Csadó Attila és Sántik Zsuzsanna) is fellép a Szertartásteremben, ahol a Csadó Attila és a madárkák zenekar ad izgalmasnak ígérkező koncertet. 

2025. júniusi védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó

2025. januári védéshez köthető határidők

A jelzett határidők után nincs lehetőség dokumentumok leadására. Ennek megfelelően kérünk minden hallgatót, hogy ne az utolsó napra tűzze ki a beadandók elkészítését, befejezését! Témaválasztó