Főoldal > 2013/14 tavaszi félév rendje

2013/14 tavaszi félév rendje

Kérvények leadásának határideje: 2014. február 21.

Költségtérítések befizetésének határideje: 2014. február 14.
(diákhiteleseknek március 21. – külön kérelem alapján)

Tavaszi szünet: 2014. április 17 – 22. (csütörtöktől!)

AZ ÓRAREND ELÉRHETŐ!
(03.03-i állapot)

>> teremváltozások!

 

ELŐREGISZTRÁCIÓ

2014. január 13 – 2014. február 2.

REGISZTRÁCIÓS HÉT

2014. február 3 – 7.

Ha már előregisztráltál, akkor e héten nem kell ismét regisztrálnod, csak ha változtatni szeretnél az előregisztráció során jelzetteken.

A regisztrációs lapot azonban – ha még nem tetted – mindenképpen le kell adnod a regisztrációs héten!

Fontos!! Határidő után nincs lehetőség új regisztráció érvényesítésére!


A Tanulmányi Osztály félfogadási rendje – regisztrációs lap leadása! –
a (elő)r
egisztrációs héten

Neptun üzenetben!


 Regisztrációs segédlet!

2014. február 3 – 23!

Fontos!! – Regisztrációs kérelem vagy elfogadott regisztráció hiányában a tárgyfelvétel nem lehetséges!

A tárgyfelvételt nagyon körültekintően végezd, mert az időszak lejárta után nincs lehetőség utólagos tárgyfelvételre/tárgyleadásra!

Csak annyi tárgyat vegyél fel amennyit teljesíteni is tudsz – ugyanis a tanulmányi ösztöndíjak alapja az 2011/12 őszi félévtől kezdődően a féléves korrigált kreditindex – Amennyiben egy vagy több tárgyat nem teljesítesz, az rontja az átlagot.

Korrigált kreditindex = számítás lépései

1. érdemjegy szorozva a hozzátartozó kreditszámmal (minden teljesített tárgyra vonatkozóan végezd el a szorzást)

2. A szorzatokat add össze

3. A kapott eredményt oszd el 30-al (a 30 az átlagosan irányzott félévi kreditszámot jelöli)

4. A félévben teljesített kreditszámot oszd el a felvett kreditszámmal (amennyiben minden tárgyat teljesítettél, akkor az eredmény 1 egész, ha van tárgyelhagyásod, akkor csak 0 egész valamennyi tized vagy század (pl. 0,93) lehet az eredmény)

5. A 3. lépésben kapott eredményt kell megszoroznod a 4. lépésben kapott eredménnyel.

Tárgyfelvételi segédlet!

Fontos! Ha már korábban elvégezted az összevont óra egyik felét, az előadást vagy a szemináriumot, akkor ne az összevont órát vedd fel tárgyfelvételkor, hanem általános kérelem formájában kérvényezd a hiányzó tárgy felvételét! Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha összevont órát veszel fel magasabb kreditértékkel, miközben az egyik felét már elvégezted, akkor ezt a tárgyfelvétel után a TO korrigálni fogja (a megfelelő, kevesebb kreditértékű kurzus kerül felvételre a hallgatónál)!

Felsőbb éves Hallgatók!


2014. február 10 – 2014. május 16. 


2014. május 17 – 2014. június 29. 


Indexfelvétel a következő napoktól lehetséges

Nappalisoknak, estiseknek:

2014. május 12 (nappali), április 26 (esti)

 Előregisztrációs lap és index leadásának határideje

Nappalisoknak, estiseknek:

 2014. június 30.

 

FIGYELEM! Megváltozott a záróvizsga esemény. További információ és tételsorok:

Záróvizsga szóbeli

 

Záróvizsgahét:

2014. június 16 -20.

Fontos!! Záróvizsgán csak az vehet részt, aki abszolutóriummal rendelkezik, időben benyújtotta a szakdolgozati témaválasztó lapot, mutatványfejezetet, konzultációs igazolást és a szakdolgozat leadásakor jelentkezett záróvizsgára!!
(Bővebb információ)

Abszolutórium megszerzésének határideje:


Szakdolgozat témaválasztó lapjának leadási határideje

Mesterképzés (MA) és régi (RK, TR) képzés:

2015. januári záróvizsga esetén a határidő: 2014. január 31.

2015. júniusi záróvizsga esetén a határidő2014. június 27.

Alapképzés (BA) képzés:

2015. januári záróvizsga esetén a határidő: 2014. április 25.

2015. júniusi záróvizsga esetén a határidő2014. szeptember 26.

Fontos!! Összesen 3 megegyező tartalmú, csatolmányaival összetűzött
példányra van szükség
, amelyet a tanulmányi osztályon lehet leadni.


Mutatványfejezet leadási határideje
(témavezetőnek kell leadni):

Mesterképzés (MA) és régi (RK, TR) képzés: a végzőknek/végzetteknek kötelező a szakdolgozat beadása előtt 6 hónappal a témavezetőjének leadni. A mutatványfejezetet és az arra a témavezetőtől kapott opponensi véleményt a szakdolgozat benyújtásával egy időben kell beadni!

2014. júniusi záróvizsga esetén a határidő: 2014. január 31.

2015. januári záróvizsga esetén a határidő: 2014. június 27.

2015. június záróvizsga esetén a határidő: 2015. január 30.

Fontos!! Alapképzésen nem kötelező a mutatványfejezet elkészítése és leadása!


Konzultációs igazolás és jelentkezés záróvizsgára

Alapképzés (BA) és Mesterképzés (MA):  kitöltött Konzultációs igazolás valamint Jelentkezés záróvizsgára formanyomtatványt kell leadniuk a szakdolgozat beadásakor.


Szakdolgozat leadási határidő – Bejelentkezés záróvizsgára
(Formanyomtatvány letölthető a honlapról):

2014. júniusi záróvizsga esetén: 

2014. április 4.

2015. január záróvizsga esetén: 

2014. október 31.

Ügyintézés
TO félfogadási rend BA nappalisoknak (7-es szoba),
MA és BA estiseknek (8-as szoba)
  

Esti képzés időpontjai
Konzultációs rend:

2014. február 15-16. (és egyben regisztrációs lapok leadása)

2014. március 1-2.

2014. március 8-9.

2014. március 22-23.

2014. április 5-6.

2014. április 12-13.

2014. április 26-27.

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS féléves összege a 2013/14/2 félévében.

ALAP (BA) NAPPALI költségtérítéses: 180 000 Ft/félév képzési idő: 6 félév
ALAP (BA) ESTI költségtérítéses: 140 000 Ft/félév képzési idő: 6 félév
 

Kapcsolódó

Oktató

Dr. Hoffmann Orsolya

Dr. Hoffmann Orsolya A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára(neveléstudomány) Neveléstudományból szereztem tudományos fokozatot, de meghatározó az úton, amin elindultam az is, hogy eredetileg német szakos

2024/25. tanév őszi félévének rendje

Évnyitó 2024. szeptember 7. (szombat) 9:15 óra (11 órától záróvizsgázottak számára rendezett ünnepség) Levelező tagozat: 2024. szeptember 14. (szombat) 10:15 – Mánfa Regisztráció és elsős

Megszakítás