Főoldal > 2012/13 tavaszi félév rendje

2012/13 tavaszi félév rendje

PÓTFELVÉTELI IDŐPONTJA: 2013. augusztus 14. (szerda) 9 óra

A felvételivel kapcsolatos információkat a http://felveteli.tkbf.hu honlapon fogjátok megtalálni, hamarosan.

Kérvények leadásának határideje: 2013. február 22.

Költségtérítések befizetésének határideje: 2013. február 9.

Tavaszi szünet2013. március 28 – április 2.

Órarend

AZ ÓRAREND ELÉRHETŐ

>>  2013.02.26. – esti programok a nappali órarendben! MA I. évf. óraváltozás feldolgozva. Teremváltozás (Tib.)

>>  2013.02.19. – Teremváltozások, nappali óraváltozások (Tanátadás!)

Regisztráció és előregisztráció

ELŐREGISZTRÁCIÓ

2012. december 17. – 2013. február 3.

REGISZTRÁCIÓS HÉT

2013. február 4. – 2013. február 9.

Ha már előregisztráltál, akkor e héten nem kell ismét regisztrálnod, csak ha változtatni szeretnél az előregisztráció során jelzetteken.

A regisztrációs lapot azonban – ha még nem tetted – mindenképpen le kell adnod a regisztrációs héten!

Fontos!! Határidő után nincs lehetőség új regisztráció érvényesítésére!

Estis képzésben résztvevőkre is vonatkozik a regisztrációs héten kötelező elektronikus regisztráció, regisztrációs lapjukat azonban leadhatják az első tanítási napjukon is (február 11. szombat)!


A Tanulmányi Osztály félfogadási rendje – regisztrációs lap leadása! –
a (elő)r
egisztrációs héten

10:15 – 12:15;

12:30 – 13:30;

14:30 – 15:30.


 Regisztrációs segédlet!

Tárgyfelvétel/leadás

2013. február 4.  – 2013. február 24.

Fontos!! – Regisztrációs kérelem vagy elfogadott regisztráció hiányában a tárgyfelvétel nem lehetséges!

A tárgyfelvételt nagyon körültekintően végezd, mert az időszak lejárta után nincs lehetőség utólagos tárgyfelvételre/tárgyleadásra!

Csak annyi tárgyat vegyél fel amennyit teljesíteni is tudsz – ugyanis a tanulmányi ösztöndíjak alapja az 2011/12 őszi félévtől kezdődően a féléves korrigált kreditindex – Amennyiben egy vagy több tárgyat nem teljesítesz, az rontja az átlagot.

Korrigált kreditindex = számítás lépései

1. érdemjegy szorozva a hozzátartozó kreditszámmal (minden teljesített tárgyra vonatkozóan végezd el a szorzást)

2. A szorzatokat add össze

3. A kapott eredményt oszd el 30-al (a 30 az átlagosan irányzott félévi kreditszámot jelöli)

4. A félévben teljesített kreditszámot oszd el a felvett kreditszámmal (amennyiben minden tárgyat teljesítettél, akkor az eredmény 1 egész, ha van tárgyelhagyásod, akkor csak 0 egész valamennyi tized vagy század (pl. 0,93) lehet az eredmény)

5. A 3. lépésben kapott eredményt kell megszoroznod a 4. lépésben kapott eredménnyel.

Tárgyfelvételi segédlet!

Fontos! Ha már korábban elvégezted az összevont óra egyik felét, az előadást vagy a szemináriumot, akkor ne az összevont órát vedd fel tárgyfelvételkor, hanem általános kérelem formájában kérvényezd a hiányzó tárgy felvételét! Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha összevont órát veszel fel magasabb kreditértékkel, miközben az egyik felét már elvégezted, akkor ezt a tárgyfelvétel után a TO korrigálni fogja (a megfelelő, kevesebb kreditértékű kurzus kerül felvételre a hallgatónál)!

Felsőbb éves Hallgatók!

Az összevont órákkal kapcsolatos információk letölthetők!

Szorgalmi időszak
2013. február 11 – 2013. május 17. 

Vizsgaidőszak
2013. május 21 – 2013. július 7. 


Indexfelvétel a következő napoktól lehetséges

Nappalisoknak, estiseknek:

2013. május 13.

 Előregisztrációs lap és index leadásának határideje

Nappalisoknak:

 2013. július 8.

Estiseknek:

2013. július 7.
 

Végzés

Záróvizsgahét:

2013. június 24 – 28.

Fontos!! Záróvizsgán csak az vehet részt, aki abszolutóriummal rendelkezik, időben benyújtotta a szakdolgozati témaválasztó lapot, mutatványfejezetet, konzultációs igazolást és a szakdolgozat leadásakor jelentkezett záróvizsgára!!
(Bővebb információ)

Abszolutórium megszerzésének határideje:


Szakdolgozat témaválasztó lapjának leadási határideje

Mesterképzés (MA) és régi (RK, TR) képzés:

2014. januári záróvizsga esetén a határidő: 2013. január 25.

2014. júniusi záróvizsga esetén a határidő: 2013. június 21.

Alapképzés (BA) képzés:

2014. januári záróvizsga esetén a határidő: 2013. április 26.

2014. júniusi záróvizsga esetén a határidő2013. szeptember 27.

Fontos!! Összesen 3 megegyező tartalmú, csatolmányaival összetűzött
példányra van szükség
, amelyet a tanulmányi osztályon lehet leadni.


Mutatványfejezet leadási határideje
(témavezetőnek kell leadni):

Mesterképzés (MA) és régi (RK, TR) képzés: a végzőknek/végzetteknek kötelező a szakdolgozat beadása előtt 6 hónappal a témavezetőjének leadni. A mutatványfejezetet és az arra a témavezetőtől kapott opponensi véleményt a szakdolgozat benyújtásával egy időben kell beadni!

2013. júniusi záróvizsga esetén a határidő: 2013. január 31.

2014. januári záróvizsga esetén a határidő: 2013. június 28.

Fontos!! Alapképzésen nem kötelező a mutatványfejezet elkészítése és leadása!


Konzultációs igazolás és jelentkezés záróvizsgára

Alapképzés (BA) és Mesterképzés (MA):  kitöltött Konzultációs igazolás valamint Jelentkezés záróvizsgára formanyomtatványt kell leadniuk a szakdolgozat beadásakor.


Szakdolgozat leadási határidő – Bejelentkezés záróvizsgára
(Formanyomtatvány letölthető a honlapról):

2013. júniusi záróvizsga esetén: 
2013. április 5.

2014. január záróvizsga esetén: 
2013. október 25.

2014. júniusi záróvizsga esetén: 
2014. április 4.

Ügyintézés
TO félfogadási rend BA nappalisoknak (7-es szoba),
MA és BA estiseknek (8-as szoba)
  

Esti képzés időpontjai
Konzultációs rend:

2013. február 9 – 10. (és egyben regisztrációs lapok leadása)

2013. február 23 – 24.

2013. március 9 – 10.

2013. március 23 – 24.

2013. április 6 – 7.

2013. április 20 – 21.

2013. május 4 – 5.

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS féléves összege az egyes képzési szinteken és munkarend szerinti formákban a következő:

ALAP (BA) NAPPALI költségtérítéses: ____ Ft/félév képzési idő: 6 félév
ALAP (BA) ESTI költségtérítéses: ____ Ft/félév képzési idő: 6 félév
MESTER (MA) NAPPALI költségtérítéses: ____ Ft/félév képzési idő: 4 félév

Kapcsolódó

Hírek

Szolgáltatástámogató könyvtárost keresünk

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola állást hirdet az alábbi feladatkörben. A jelentkezéseket önéletrajzokkal kísérve az ungurian.ildiko@tkbf.hu email-címre várjuk. Szolgáltatástámogató könyvtáros állás A munkakörbe tartozó főbb

Események

Dharmanap A Tan Kapuján

Augusztus 11-én, vasárnap reggel 8 és este 8 között Dharmanap-ot rendez A Tan Kapuja Buddhista Egyház és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

Megszakítás