A Tan Kapuja Buddhista Főiskola választott testületei

I.) Állandó testületek (2019.11.26)

A Főiskolai Tanács (FT) tagsága a következő:

a) az FT elnöke hivatalból: Karsai Gábor rektor;
b) egyház által delegált FT tagok: Cser Zoltán és Szathmári Botond;
c) főállású oktatói FT tagok (2019.04.05-2023.02.14.): Dr. Kenéz László és Dr. Balikó György;
d) adminisztratív alkalmazotti FT tag (2016.10.20-2023.02.14.): Baranyai Ágnes.
e) HK delegáltak a 2019.06.01-2020.05.31. ciklusra (1 fő): Ujvári Gábor HK alelnök; póttag: Bajnóczy Csillag.
[Az FT létszáma: 7 fő. Az FT határozatképességéhez 4 fő jelenléte szükséges.]

A Minőségirányítási Bizottság (MiB) a következő összetételű:

a) az MiB elnöke (2016.12.07-2020.10.20): Dr. Körtvélyesi Tibor oktatói tag;
b) az MiB tagja hivatalból: Karsai Gábor rektor és Dr. Kenéz László oktatási rektorhelyettes;
c) az MiB Egyház által delegált tagja: Farkas Pál;
d) Szenátus által delegált oktatói tag: Dr. Körtvélyesi Tibor (2016.12.07-2023.02.14) és Takács László (2019.04.05-2023.02.14);
e) Szenátus által delegált adminisztratív tag: dr. Barta Péter (2019.04.05-2023.02.14);
f) a 2019.05.31-2020.05.31. ciklusra az MiB hallgatói tagja: Ujvári Gábor HK alelnök; póttag: Bajnóczy Csillag .

[A MiB elnökét tagjai közül maga választja meg. A MiB létszáma: 7 fő. A MiB határozatképességéhez 4 fő jelenléte szükséges.]

A Tudományos Tanács (TT) egyházi jóváhagyású tagsága a következő:

Dr. Balikó György (2016.10.26-2023.02.14.);
Dr. Farkas Attila Márton (2019.04.05-2023.02.14.);
Dr. Fórizs László (2016.10.26-2023.02.14.);
Dr. Kuzder Rita. (2019.04.05-2023.02.14.).

[A TT elnökét tagjai közül maga választja meg. A TT létszáma: 4 fő. Az TT határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

A Belső Habilitációs Tanács (BHT), illetve a Posztgraduális Képzés Tanácsa (PKT) feladatait a Tudományos Tanács látja el.

Az Oktatási Tanács (OT) tagsága a következő:

a) elnök: Dr. Kenéz László oktatási rektorhelyettes;
b) Théraváda munkacsoport vezetője: Farkas Pál;
c) Mahájána munkacsoport vezetője: Dobosy Antal;
d) Vadzsrajána munkacsoport vezetője: Cser Zoltán;
e) Nyelvi munkacsoport vezetője: Dr. Körtvélyesi Tibor;
f) Vallásbölcseleti munkacsoport vezetője: Dr. Balikó György

[Az OT elnöke az oktatási rektorhelyettes. Az OT létszáma: 6 fő. Az OT határozatképességéhez 4 fő jelenléte szükséges.]

A Képzési Bizottság (KB) tagsága a következő:

a) elnök: Dr. Kenéz László oktatási rektorhelyettes;
b) Théraváda munkacsoport vezetője: Farkas Pál;
c) Mahájána munkacsoport vezetője: Dobosy Antal;
d) Vadzsrajána munkacsoport vezetője: Cser Zoltán;
e) Nyelvi munkacsoport vezetője: Dr. Körtvélyesi Tibor;
f) Vallásbölcseleti munkacsoport vezetője: Dr. Balikó György;
g) BA szakfelelős: Dr. Kuzder Rita;
h) MA szakfelelős: Dr. Fórizs László;
i) Karsai Gábor rektor;
j) Győri Péter tanulmányi igazgató.

[A KB elnöke az oktatási rektorhelyettes. A KB létszáma: 10 fő. A KB határozatképességéhez 6 fő jelenléte szükséges.]

A Hallgatói Ügyek Bizottsága (HÜB) a következő összetételű:

a) a HÜB elnöke hivatalból[1]: Győri Péter tanulmányi igazgató,
b) a HÜB oktatói tagja (2019.07.08-2022.07.07): Dr. Kuzder Rita,
c) a HÜB oktatói póttagja (2019.07.08-2022.07.07): Dr. Körtvélyesi Tibor,
c) a 2019.06.01-2020.05.31. ciklusra a HÜB hallgatói állandó tagja: Druhalóczki Éva Dóra, póttag: Ujvári Gábor HK alelnök

[A HÜB létszáma: 3 fő. Az HÜB határozatképességéhez 2 fő jelenléte szükséges.]

A Főiskolai Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság, illetve a Főiskolai Kreditátviteli Bizottság feladatait a HÜB látja el

Az Erasmus Bizottság a rektorral kiegészült, a rektor elnökletével ülésező HÜB.

Hallgatói Fegyelmi Bizottság (HFB) a következő összetételű:

a) a HFB elnöke (2016.10.20-2019.10.20 és 2019.10.21-2022.10.20): Cser Zoltán;
b) a HFB alelnöke (2017.05.18-2019.10.20 és 2019.10.21-2022.10.20): Dr. Balikó György;
c) a HFB oktatói tagja (2016.10.20-2019.10.20 és 2019.10.21-2022.10.20): Dr. Kuzder Rita; oktatói póttagja (2016.10.20-2019.10.20 és 2019.10.21-2022.10.20): Dr. Farkas Attila Márton;
d) a 2019.06.01-2020.05.31. ciklusra a HFB hallgatói állandó tagja: Kemény Nándor, póttagok: Olteán Fanni és Bajnóczy Csillag.
[A HFB tanácsokban jár el, melyek létszáma: 3 fő. A HFB tanácsa határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) a következő összetételű:

a) a HJB elnöke hivatalból Karsai Gábor rektor;
b) a HJB oktatói tagjai (2016.10.20-2019.10.20 és 2019.10.21-2022.10.20): Dr. Schreiner Dénes és Szathmári Botond;
c) a HJB oktatói póttagjai (2016.10.20-2019.10.20 és 2019.10.21-2022.10.20): Dr. Körtvélyesi Tibor és Dr. Kenéz László;
d) a 2019.06.01-2020.05.31. ciklusra a HJB hallgatói állandó tagja: Bajnóczy Csillag, Lente Írisz, póttagok: Ujvári Gábor HK alelnök és Druhalóczki Éva Dóra.
[A HJB háromfős általános, illetve fegyelmi tanács keretében hozza döntéseit. A HFB tanácsa határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

Az Alkalmazotti Etikai Bizottság (AEB) a következő összetételű:

a) az AEB elnöke (2016.10.20-2020.10.20): Földiné Irtl Melinda;
b) az AEB alelnöke (2016.10.20-2020.10.20): Cser Zoltán;
c) az AEB tagja (2016.10.20-2020.10.20): Baranyai Ágnes;
d) az AEB póttagja (2016.10.20-2020.10.20) Szathmári Botond.
[Az AEB létszáma: 3 fő. Az AEB határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

Főiskolai Tudományos Diákköri Tanács (FTDT) tagjai:

a) az FTDT elnöke (2017.09.01-2021.08.31.): Szathmári Botond,
b) az FTDT titkára (2017.09.01-2021.08.31.): Dr. Kenéz László,
c) a 2019.06.01-2020.05.31. ciklusra hallgatói állandó tag: Olteán Fanni; póttag: Kemény Nándor
[Az FTDT létszáma: 3 fő. Az FTDT határozatképességéhez 3 fő szükséges, de részleges írásbeli szavazás lehetséges.]

II. Ad hoc testületek

Akkreditációs Bizottság (12/2018. (05.31.) sz. és a 8/2019.(02.28.) sz. szenátusi határozatok szerinti ad hoc bizottság, amely a Szenátus akkreditációval kapcsolatos döntéseinek szakmai előkészítő testülete.)

Az Akkreditációs Bizottság tagjai (2019.04.05-től):

- Karsai Gábor rektor, az Akkreditációs Bizottság elnöke;
- Cser Zoltán az Egyház erre kijelölt képviselője,
- Dr. Körtvélyesi Tibor a Minőségirányítási Bizottság elnöke;
- Farkas Pál a Minőségirányítási Bizottság egyházi delegáltja;
- Dr. Kenéz László oktatási rektorhelyettes, a Minőségirányítási Bizottság tagja;
- Takács László a Minőségirányítási Bizottság oktatói tagja;
- dr. Barta Péter a Minőségirányítási Bizottság adminisztratív tagja
- Ujvári Gábor HK alelnök a Minőségirányítási Bizottság hallgatói delegáltja;
- Dr. Balikó György a Tudományos Tanács tagja;
- Dr. Farkas Attila Márton a Tudományos Tanács tagja;
- Dr. Fórizs László MA szakfelelős, úgy is, mint a Tudományos Tanács vezetője;
- Dr. Kuzder Rita BA szakfelelős, úgy is, mint a Tudományos Tanács tagja;
- Győri Péter tanulmányi igazgató, illetve
- Bajnóczy Csillag HK delegált (póttag: Druhalóczki Éva Dóra).

Az AB elnökét maga választja, ügyrendjét és szakmai teamjeit és azok ügykörét maga állapítja meg.

Az AB ülésén tanácskozási és szavazati joggal jogosult részt venni az egyházi hitoktatási kérdések tárgyalásakor Csörgő Zoltán a köznevelési hitoktatás egyházi vezetője; a szakkönyvtárt érintő kérdésekben Szűcs Gabriella könyvtárvezető és pályázati finanszírozású témákban Takács László szakmai vezető. Az AB ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal részt venni jogosult dr. Barta Péter jogtanácsos is. A tagokat és a részvételre jogosultakat az ülésekre az AB elnöke – a napirend megjelölésével – hívja össze.

Az 1. sz. Speciális Bizottság tagjai (2019.09.26-tól):

Elnöke: Győri Péter tanulmányi igazgató,
Tagjai:
- dr. Barta Péter főtitkár,
- Czibóka István a HK által felkért speciális igényű hallgató, és
- Takács László fogyatékosügyi koordinátor.

[A Bizottság a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 2.2.4.2. pontja alapján a speciális igényű hallgatók részére szükséges segítségnyújtásra, mentességekre és kedvezmények megállapítására létrehozott eseti főiskolai bizottság, amelynek létszáma: 4 fő, határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

A Gyakorlati Szakértő Testület tagjai:

- Farkas Pál,
- Dobosy Antal és
- Cser Zoltán.
[A Testület a meditációs gyakorlati órákkal kapcsolatos kérelmek HÜB elbírálásának támogatására, véleményezésére létrehozott eseti főiskolai bizottság, amelynek létszáma: 3 fő, határozatképességéhez 2 fő jelenléte szükséges. A testület maga dönt az elnöki tisztség betöltéséről, illetve az elnök személyéről. A testület tagjai akadályoztatásuk esetén jogosultak delegálni helyettesüket.]