Testületek

A főiskolán működő döntéshozó testületek, bizottságok tagjai csoportosítva.

 
A Főiskolai Tanács (FT) tagsága a következő:

a) az FT elnöke hivatalból: Jelen János rektor;
b) egyház által delegált FT tagok (2016.10.26-2020.10.20.): Cser Zoltán és Szathmári Botond;
c) főállású oktatói FT tagok (2016.10.20-2020.10.20.): Komár Lajos;
d) adminisztratív alkalmazotti FT tag (2016.10.20-2020.10.20.): Baranyai Ágnes.
e) HK delegáltak a 2018.06.01-2019.05.31. ciklusra (1 fő): Vér Fruzsina HK elnök; póttagok:  Fazekas Alexandra, Lente Írisz, Druhalóczki Éva Dóra és Törzsök Bálint.
[Az FT létszáma: 7 fő (jelenleg 6 fő). Az FT határozatképességéhez 4 fő jelenléte szükséges.]

Tudományos Tanács (TT) tagsága a következő:

a) dr. Fórizs László (2016.10.20-2020.10.20);
b) dr. Balikó György (2016.10.20-2020.10.20);
c) dr. Kenéz László (2018.12.07-2020.10.20).
[A TT elnökét tagjai közül maga választja meg. A TT létszáma: 4 fő (jelenleg betöltött: 3 fő). Az TT határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

Belső Habilitációs Tanács (BHT) tagsága a következő:

a) dr. Fehér Judit (2018.04.03-2021.03.31);
b) dr. Fórizs László (2018.04.03-2021.03.31);
c)  dr. Schreiner Dénes (2018.04.03-2021.03.31);
d) póttag: dr. Farkas Attila Márton (2018.04.03-2021.03.31).
[A BHT elnökét tagjai közül maga választja meg. A BHT létszáma: 3 fő. A BHT határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

Hallgatói Ügyek Bizottsága (HÜB) a 17/2016. (07.07.) sz. szenátusi határozat alapján következő összetételű:

a) a HÜB elnöke hivatalból 2018.12.31-ig: Komár Lajos rektor-helyettes, 2019.01.01-től Karsai Gábor rektor-helyettes,
b) a HÜB oktatói tagja (2016.07.07-2019.07.07): dr. Kuzder Rita,
c) a HÜB oktatói póttagja (2016.07.07-2019.07.07): Körtvélyesi Tibor,
c) a 2018.06.01-2019.05.31. ciklusra a HÜB hallgatói állandó tagja Törzsök Bálint, póttagja: Druhalóczki Éva Dóra. [Az HÜB létszáma: 3 fő. A HÜB határozatképességéhez 2 fő jelenléte szükséges.] 

Az Erasmus Bizottság a rektorral kiegészült HÜB.

Hallgatói Fegyelmi Bizottság (HFB) a következő összetételű:

a) a HFB elnöke (2016.10.20-2019.10.20): Cser Zoltán;
b) a HFB alelnöke (2017.05.18-2019.10.20): dr. Balikó György;
c) a HFB oktatói tagja (2016.10.20-2019.10.20): dr. Kuzder Rita; oktatói póttagjai (2016.10.20-2019.10.20): dr. Farkas Attila Márton és dr. Balikó György;
d) a 2018.06.01-2019.05.31. ciklusra a HFB hallgatói állandó tagja: Druhalóczki Éva Dóra, póttagjai: Fazekas Alexandra és Vér Fruzsina HK elnök.
[A HFB tanácsokban jár el, melyek létszáma: 3 fő. A HFB tanácsa határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) a következő összetételű:

a) a HJB elnöke hivatalból Jelen János rektor;
b) a HJB oktatói tagjai (2016.10.20-2019.10.20): Dr. Schreiner Dénes és Szathmári Botond;
c) a HJB oktatói póttagjai (2016.10.20-2019.10.20): Körtvélyesi Tibor és dr. Kenéz László;
d) a 2018.06.01-2019.05.31. ciklusra a HJB hallgatói állandó tagjai: Fazekas Alexandra, Lente Írisz, póttagjai:  Vér Fruzsina HK elnök és Törzsök Bálint.
[A HJB háromfős általános, illetve fegyelmi tanács keretében hozza döntéseit. A HFB tanácsa határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

Minőségirányítási Bizottság (MB) a következő összetételű:

a) az MB elnöke (2016.12.07-2020.10.20): Körtvélyesi Tibor;
b) az MB tagja hivatalból  2018.12.31-ig: Komár Lajos rektor-helyettes, 2019.01.01-től Karsai Gábor rektor-helyettes;
c) az MB Egyház által delegált tagja (2016.10.26-2020.10.20): Tátrai Tibor;
d) a 2018.06.01-2019.05.31. ciklusra az MB hallgatói tagja: Vér Fruzsina HK elnök; póttag: Törzsök Bálint.
[Az MB elnökét tagjai közül maga választja meg. Az MB létszáma: 4 fő. Az MB határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

Az Alkalmazotti Etikai Bizottság (AEB) a következő összetételű:

a) az AEB elnöke (2016.10.20-2020.10.20): Földiné Irtl Melinda;
b) az AEB alelnöke (2016.10.20-2020.10.20): Cser Zoltán;
c) az AEB tagja (2016.10.20-2020.10.20): Baranyai Ágnes;
d) az AEB póttagja (2016.10.20-2020.10.20) Szathmári Botond.
[Az AEB létszáma: 3 fő. Az AEB határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

Az FT és az MI egyházi tagjának delegálása; továbbá a Szenátus oktatói és alkalmazotti tagjai legalább ötven százalékának, valamint a Tudományos Tanács és az Alkalmazotti Etikai Bizottság teljes tagságának jóváhagyása a fenntartó Egyház hatáskörébe tartozik, melyről írásban értesíti a Szenátust.

Főiskolai Tudományos Diákköri Tanács (FTDT) tagjai:

a) az FTDT elnöke (2017.09.01-2021.08.31.): Szathmári Botond,
b) az FTDT titkára (2017.09.01-2021.08.31.): dr. Kenéz László,
c) a 2018.06.01-2019.05.31. ciklusra az FTDT hallgatói állandó tagja: Druhalóczki Éva Dóra, póttagja: Vér Fruzsina HK elnök.
[Az FTDT létszáma: 3 fő. Az FTDT határozatképességéhez 3 fő szükséges, de részleges írásbeli szavazás lehetséges.]

HN tantervi ad hoc bizottság (26/2016. (10.20.) sz. szenátusi határozat szerint):

 " A Szenátus - 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - dr. Schreiner Dénest, Dobosy Antalt és Szathmári Botondot kéri fel arra, hogy A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hittanár-nevelőtanár Osztatlan Tanárképzési Szaka tantervének végleges szövegét a minisztériumnak történő elküldést megelőzően jóváhagyja. Az oktatásért felelős minisztériumnak történő megküldéshez mindhárom bizottsági tag egyetértése és aláírása szükséges."

Akkreditációs Bizottság (12/2018. (05.31.) sz. szenátusi határozat szerinti ad hoc bizottság, amely a Szenátus akkreditációval kapcsolatos döntéseinek szakmai előkészítő testülete.)

Az Akkreditációs Bizottság tagjai: a jelenlegi, majd megválasztását követően az új rektor, az Egyház erre kijelölt képviselője, a Minőségirányítási Bizottság tagjai, a szakfelelősök, illetve a HK delegált képviselője. Az Akkreditációs Bizottság tagjai közül maga választja elnökét.