Stratégia

A TKBF az idegen nyelvű képzéseit továbbfejlesztve a külföldi és magyar hallgatók számára egyaránt vonzó, átfogó képzési kínálatot kíván kialakítani. A képzési kapacitások fejlesztésével és az oktatók képzésével a Főiskola képessé válik arra, hogy megerősítse és jelentősen növelje nemzetközi jellegét, ami a hallgatói, oktatói létszámok növekedésében, a külföldi, fizetőképes hallgatók számára is elérhető képzési kínálatban, a nemzetközi képzési együttműködésekben realizálódik.

Az idegen nyelvű képzési kapacitások fejlesztése, bővítése lehetővé teszi az idegen nyelvű képzési modulok megindítását, amihez növelni kell az idegen nyelven oktató munkatársak számát, ami a munkaköri elvárások felülvizsgálatával, az oktatók motiválásával, valamint a kiválasztási eljárások szabályozásával, illetve tudatosabb alkalmazásával érhető el.

Az idegen nyelvű képzési kapacitások bővítésének kiemelt eszköze a nemzetközi színtérről meghívott vendégoktatók alkalmazása is. Az idegen nyelvű képzési kínálat kihasználtságát, népszerűségét – azaz a hallgatói létszám növelését – tudatosan megtervezett és megvalósított kommunikációs stratégia segítségével, valamint az idegen nyelvű képzések beiskolázási hatékonyságának növelésével kívánjuk megvalósítani.

A fenti célok megvalósításával az európai felsőoktatási térben és világszinten is ismertté, könnyen elérhetővé válik a potenciális hallgatók számára a Főiskola képzési kínálata.