MEDITÁCIÓK, ZEN SZERTARTÁSOK

Minden szerdán A Tan Kapuja Buddhista Egyház épületének a Dharma-teremében tartunk szertartást és utána kötetlen dharma beszélgetést. Ezen bárki részt vehet, érdeklődőket szívesen látunk. A meditáció 18.00 órakor kezdődik, és 19.00 órakor ér véget. A dharma beszélgetés körülbelül 20:30 óráig tart. A dharma beszélgetést Dobosy Antal zen tanító vezeti. A szertartással és a meditációs gyakorlattal kapcsolatban érdeklőni az anti@zen.hu  e-mail címen lehet.

Családi buddhizmus címmel Hegedűs Róbert zen tanító tart foglalkozást. Érdeklődni a robi@zen.hu e-mail címen lehet.

Közösségünk vezetői: Dobosy Antal vezető zen tanító, Komár Lajos zen tanítók.

Címünk: A Tan Kapuja Buddhista Egyház, 1091 Budapest, Börzsöny utca 11. E-mail cím: anti@zen.hu

ZEN TÁBOR – 2014

Közösségünk 2014. évben is, augusztus hónapban zen tábort szervez Uszón Dobosy Antal és Komár Lajos vezetésével az Egyház elvonulási házában. Olyanok részvételére is számítunk, akik szeretnének megismerkedni a zen gyakorlatával, a meditációval, a zen szellemi hátterével, de eddig még nem gyakoroltak zent. Terveink szerint a napi program a következőképpen fog alakulni: reggel 8 órakor és este 20 órakor zen szertartást tartunk. A szertartás félórás meditációból, szútra-éneklésből, rövid tanító beszédből fog állni. Délelőtt 9 órától és délután 18 órától egy-egy csoportos foglalkozást tartunk, zennel kapcsolatos témákról beszélgetünk. Amennyire az időjárás engedi, közösen főzünk bográcsban. Jó idő esetén kirándulunk a környéken, helyenként megszakítjuk a sétát, és alkalmas helyen leülünk, meditálunk a természetben. Az étkezést magunknak fogjuk megszervezni, ezért amennyire lehetséges az első pár napra mindenki hozz magával élelmiszert, a későbbiekben pedig majd közösen oldjuk meg annak beszerzését, illetve elkészítését. Törekszünk arra, hogy a lehető legkevesebbszer kelljen elhagyni a tábort. Az Uszó elvonulási ház Bükkmogyorósdtól körülbelül 3 km-re fekszik a hegyek között egy völgyben. Ivóvizet a forrásból hozunk, mosakodáshoz kútvizet használunk. A házban korlátozott számú férőhely van, ezért, aki teheti hozzon sátrat, de hálózsákot, takarót az is hozzon, aki a házban lesz elszállásolva. További információ és térkép!

A közösség saját honlappal rendelkezik: www.zen.hu

A Tan Kapuja Zen Közösség rövid története

Közösségünk 1989-ben jött létre, nem sokkal az után, hogy először találkoztunk az élő zen hagyománnyal hazánkban és annak egyik kimagasló mesterével, Szung Szán koreai zen mesterrel. Ő volt az első zen mester, aki Magyarországon járt, aki az akkori magyar buddhisták meghívására 1989. nyarán Magyarországra érkezett. Előadásokat tartott itt Budapesten, és zen elvonulást, foglalkozást vezetett.

A szorosabb kapcsolat zen közösségekkel, elsősorban a lengyel zen közösségekkel, 1989. őszén alakult ki, amikor a Buddhista Misszió által rendezett Európai Buddhisták Egyesületének konferenciáján a lengyelországi Zen Kvanum Iskolája két képviselőjével Dó Am szerzetessel és Pavel Karpowitzzal megismerkedtünk. Dó Am szerzetes akkor a lengyel közösség vezetője volt. Az ő vezetésével rendeztük meg az első hazai zen visszavonulást az Uszói visszavonulási házunkban ez év novemberében. Ott, Uszón alakult meg a magyar zen közösség, melynek vezetésére az akkori résztvevők Dobosy Antalt kérték fel. A zen közösség megalakulását bejelentettük a Buddhista Misszió vezetőjének, Hetényi Ernőnek is, és arra kértük, hogy hivatalosan is ismertesse el a közösséget az állami szerveknél.

A közösség ettől az időtől kezdve rendszeresen tartott zen foglalkozásokat, eleinte Dobosy Antal lakásán, Csepelen, majd a kilencvenes évek elején egy lakást béreltünk a zen központ céljaira. Itt két tagunk, mint bentlakó, napi rendszerességgel végzett zen gyakorlatokat. Rendszeresen tartottunk néhány napos és egy hetes visszavonulásokat az Uszói visszavonulási házunkban, a Bükkben, de a Mecsekben és Budapesten is, ahol erre az időre helységet béreltünk. Rendszeresen részt vettünk a lengyel, a cseh, a szlovák és a német zen közösségek rendezvényein is. 1993-ban öten az Egyesült Államokban is jártunk, ahol a Rhode Islandban lévő Providence Zen Centre-ben rendezett ünnepségeken vettünk részt, majd a bostoni Cambridge Zen Centre-ben vettünk részt egy zen visszavonuláson. Itthon rendszeresen vendégül láttunk zen tanítókat és zen mestereket, akik számára nyilvános előadásokat szerveztünk, és akik vezették az általunk rendezett zen gyakorlatokat, visszavonulásokat. Így vendégeink voltak Szung Szán zen mester, Vu Bong és Dae Kvang zen mesterek és számos zen tanító és zen szerzetes.

1995-ben két tagunk az Egyesült Államokba, a Kvanum zen központba utazott hosszabb időre zent tanulni. Ők később letették a szerzetesi fogadalmakat, majd Koreában éltek évekig zen kolostorokban, és ma is magas szinten képviselik a zent Magyarországon és külföldön egyaránt.

A közösség egyik célja a zen tanulmányokon túlmenően, a zen Magyarországon való elismertetése és meghonosítása volt. 1991-ben más buddhista közösségekkel együtt elhatároztuk, hogy közösen egy Buddhista Egyházat hozunk létre, melyet be kívánunk jegyeztetni az államilag is elismert egyházak közé. Kezdeményezésünket siker koronázta, és 108 taggal még abban az évben megalapítottuk A Tan Kapuja Buddhista Egyházat, melynek bejegyzése még abban az évben megtörtént. A zen közösség azóta is szervesen illeszkedik az Egyházba, annak munkájában tevékenyen részvevő tagközösség.

Egyházunk 1991-ben létrehozta és azóta is működteti A Tan Kapuja Buddhista Főiskolát. Közösségünk vezetője, Dobosy Antal kezdettől fogva tanára a főiskolának, de több tagunk is tanított vagy még ma is tanít a főiskolán. Így többek között Tátrai Tibor, Hegedűs Róbert, Szigeti György, Virágh Szabolcs, Stifter Imre, Czéher György, Komár Lajos tartottak vagy tartanak zennel kapcsolatos kurzusokat. Elmondhatjuk, hogy sok országot megelőzve megvalósítottuk, hogy a buddhizmust főiskolai szinten tanítjuk, és hogy a Főiskolának egyik vonzereje, hogy számos zennel kapcsolatos tantárgyat vehetnek fel a hallgatók. Szemináriumi foglalkozásokra, zen szövegek tanulmányozására, zen gyakorlati foglalkozásra és néhány zen művészettel való megismerkedésre van lehetőségük a főiskolai hallgatóknak.

A zen közösség tagjai az elmúlt több mint húsz évben számos szútrát, zennel foglalkozó könyvet, kóangyűjteményt fordítottak le magyar nyelvre, melyek fontos alapját képezik a magyarországi zen irodalomnak. Ezzel hozzáférhetővé tették a buddhista irodalom eme gyöngyszemeit az idegen nyelvet nem beszélő, de a zent megismerni akaró honfitársaink számára. Páratlannak számít, hogy 1993 és 1997 között egy zennel foglalkozó magazint is szerkesztettünk és adtunk ki,Zen tükör címmel, mely negyedévenként, félévenként jelent meg, és kilenc számot ért meg. A szerkesztő bizottság állandó tagjai Dobosy Antal, Hegedűs Róbert, Moldoványi László, Szigeti György főszerkesztő voltak. Szigeti György irodalmi tevékenységét külön is ki kell emelni, hiszen hat zen témájú könyve jelent már meg. A zen két legfontosabb, általánosan ismert és használt kóangyűjteményét a Nincs kapu kóangyűjteményt és a Kék szikla gyűjteményt Dobosy Antal fordította le. A Nincs kapu már 1983-ban megjelent a Buddhista Misszió kiadásában. Dobosy Antal zen témájú publikációi rendszeresen a Javaslapban és az Egyházi Tájékoztatóban jelennek meg.

A Tan Kapuja Zen Közösség megalakulása óta heti rendszerességgel tart közös nyilvános zen gyakorlatot. A zen gyakorlat egy közös zen meditációból, a Szív szútra magyar nyelvű recitálásából, egy kóan felolvasásából, továbbá e szertartás után kötetlenebb közös dharma beszélgetésből és a jelenlevő tanítók által adott tanításokból állnak. Örömünkre szolgált, hogy 2002-ben elkészült az Egyház új temploma, azóta szerdánként itt tartjuk a zen meditációt és a zen gyakorlatot Dobosy Antal zen tanító vezetésével.

 

Megszakítás