Főoldal > Erasmus+ > Oktatók > Európán kívüli mobilitások > Oktatási célú mobilitás

Az Erasmus+ pályázattípus célja 

 • felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása;
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.


Az oktatóknak számos lehetősége van önálló kezdeményezésre az Erasmus+ programon belül, így például:

 • új kapcsolat teremtése
 • vendégoktató meghívása
 • közös program kialakítás


Célszerű a legtöbb esetben az intézményi koordinátor segítségét kérni. Minden eseményt, kapcsolatot (például új bilaterális szerződés, vendégoktató, stb.) dokumentálni kell, ezekről kérjük a megfelelő papírok leadását a Nemzetközi Irodában.

 • Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező programországbeli felsőoktatási intézmény oktatói;
 • felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül);
 • külföldi vállalkozás dolgozójának oktatási célú fogadása (2-60 nap utazás nélkül).
 • A fogadó intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.
 • A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény
 • Oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente, de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8 óra.
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

Partnerországokról bővebben a Tempus közalapítvány honlapján lehet tájékozódni.

Az Erasmus támogatást ösztöndíj formájában adjuk. Az ösztöndíj átalányösszeg, mellyel nem kell tételesen elszámolni. A pénzt kiutazás előtt néhány nappal utalja a Főiskola, kizárólag a kiutazó saját bankszámlájára. A pénzt csak euróban tudjuk utalni, akinek nincs euró alapú számlája, annak a pénzkezelő intézménye automatikusan forintra váltja az általunk euróban utalt összeget. Az átváltási veszteség a kiutazót terheli!

A kiutazás megszervezése, biztosítás (kötelező!) megkötése a kiutazó feladata, a Nemzetközi Iroda ügyintézőjétől kérhet segítséget.

A támogatás két részből tevődik össze, a megélhetési átalányból és az útiköltségből.

Megélhetési átalány: Az Erasmus+ pályázatban fix összegek vannak, melyek a célországtól és a napok számától függnek.  Ha a kiutazás napja egy nappal megelőzi a tényleges mobilitást, akkor erre a napra is járhat a megélhetési átalány.

Az utazáshoz a távolság szerinti átalány összeget kell, hogy a pályázat biztosítson. A távolságot az Európai Unió távolság kalkulátorával kell kiszámolni.

A távolságkalkulátor az alábbi linken érhető el: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

A Distance Calculator által megadott kilométer távolság használata kötelező, akkor is, ha egy út átszállással, repülő és vonat kombinációjával valósítható meg, tehát lehet, hogy drágább, mint a távolságkalkulátor alapján adható összeg.

Megélhetési átalány (2020)

Kiutazó oktatóknak és munkatársaknak 180 euró/nap megélhetési átalányösszeg adható.

Utazási támogatás távolság alapján (2018-as, 2019-es pályázati felhívás):

10- 99 km20 euró
100 –  499 km180 euró
500 – 1 999 km275 euró
2 000 – 2 999 km360 euró
3 000 – 3 999 km530 euró
4 000 –  7 999 km820 euró
8 000 – 19 999 km1500 euró
Megszakítás