Főoldal > Erasmus+ > Munkatársak > Képzési célú mobilitás

Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából.

Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai

  • felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül)

Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország.

  • A küldő intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.
  • A fogadó intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
  • Konferencia részvétel nem támogatható!
  • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
  • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

2018-as, 2019-es, 2020-as pályázati felhívás

Fogadó ország

1-14. nap

15-60. nap

Magas megélhetési költségű országok
((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))

170 € / nap119 € / nap

Közepes megélhetési költségű országok

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))

140 € / nap 98 € / nap

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS – a 2019-es felhívástól kezdődően), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR))

110 € / nap 77 € / nap

Utazási támogatás távolság alapján (2018-as, 2019-es pályázati felhívás):

10 – 99 km

20 €

100 – 499 km

180 €

500 – 1 999 km

275 €

2 000 – 2 999 km

360 €

3 000 – 3 999 km

530 €

4 000 – 7 999 km

820 €

8 000 – 19 999 km

1500 €

A mobilitási típusra a pályázás folyamatos!

Megszakítás