Főoldal > Erasmus+ > Hallgatók > Űrlapok

A Pályázati űrlapok a Neptun tanulmányi rendszer kérvénykezelőjében érhetőek el.

> > Nyilatkozat – Erasmus+ mobilitás

Hallgatói nyilatkozat a mobilitást érintő legfontosabb információk ismeretéről.

> > Angol nyelvű jelentkezési lap letöltése

A fenti jelentkezési lap intézményfüggetlen. Kizárólag akkor kell használni, ha a megpályázott intézménynek nincs saját jelentkezési lapja.

A kinti intézmények jelentkezési lapjai:
Ha a partner megküldi, akkor feltöltjük a lapot, vagy az elérhetőséget a Pályázati lehetőségek oldalon az adott intézménynél.
Ha a partner nem küldi meg, törekedjenek a kinti intézmény honlapján megtalálni. Általában a Nemzetközi Irodák honlapjához van feltöltve. Ügyeljenek arra, hogy az önök státusza „Exchange Student”, azaz cserediák, és csak erre vonatkozó jelentkezési lapot töltsenek ki.

Ha a kinti jelentkezési lap online:
Kérjük, hogy ezt csak akkor töltsék ki, ha az adott intézményhez történő kiutazásuk már jóvá van hagyva.

> > Tanulmányi szerződés letöltése
> > Szakmai gyakorlati szerződés letöltése

A tanulmányi v. a szakmai gyakorlati szerződés az egyik legfontosabb dokumentum, ez az egyik jogalap a kinti tanulmányok hazai elismeréséhez. A szerződést kötelező a kiutazás előtt megkötni!
A szerződés jelenleg csak angol nyelven áll rendelkezésre! Felhívjuk a figyelmet, hogy a fejlécben a név és a tanév kitöltése kötelező!!!!

> > A tanulmányi eredményről szóló értesítő letöltése

Az értesítőnek két célja van:

Jelentkezéskor:
1. Információt ad a fogadó intézmény számára azokról a tárgyakról, amiket a hallgató saját intézményében már tanult. Emellett informálja a fogadót a hallgató eredményeiről is. Ezért ezt minden hallgatónak ki kell tölteni, és a jelentkezési lappal és az egyéb, a fogadó által előírt dokumentumokkal együtt kell kiküldeni.

A legtöbb tárgy elnevezése megtalálható angolul a Neptunban, ha megnyitáskor az angol oldalra megy.

A jelentkezéskor elég a tanulmányi értesítőt egy példányban leadni, a fogadó intézmény részt az első oldalon nem kell kitölteni. A folyamatban lévő tárgyakat is be kell írni, „In Progress” megjegyzéssel. Ha már véglegessé vált, hogy ki hol fog tanulni, akkor a következő változtatásokat kell megcsinálni:

a. a már beadott példánynál az ezt az első oldalt teljesen kitölteni, a fogadó intézmény adataival. A kinti koordinátor személyes adatai kihagyhatók.
b. A korábbi beadás óta teljesített tárgyak jegyeit beírni.
c. Az időközben folyamatban lévő új tárgyakat beírni, a jegy rovatba az „In Progress” megjegyzést tenni.

A lábjegyzetbe a hallgató írja be nevét.
A b. és c. pontban jelzett változások jellemzően azoknál fordulnak elő, akik tavasszal adták be pályázatukat, de a rákövetkező tanév tavaszi félévében utaznak ki.
Fontos: A Transcriptben csak az eredményes vizsgákat szabad feltüntetni!!!!

Hazajövetelkor:
2. A kinti intézmény informálja a küldő intézményt a hallgatók által kint felvett tárgyakról, a külföldön szerzett jegyekről, kreditjeiről. A partner intézmény vagy a saját rendszeréből generált formátumot használl, vagy a Learning Agreement after Mobility részét. Mindekttő elfogadható. Saját érdekükben kérjük, hogy az értesítőn mind a jegyek, mind a kreditpontok, és jegyek átszámítási módja legyenek feltüntetve!

> > Megérkezést igazoló dokumentum letöltése

A dokumentumot legkésőbb két héttel a fogadó intézményhez történő megérkezés után aláiratva, lepecsételve bescannelve kell e-mailben visszaküldeni. Kérjük, hogy lehetőleg pdf formátumban scanneljenek. A dokumentumot küldés előtt a következő formában nevezzék át: vezetéknév_keresztnév_CoArrival. A dokumentumot a következő címre küldjék vissza: erasmus@tkbf.hu
Az eredeti dokumentumot a hazaérkezéskor le kell adni a Nemzetközi Irodában.

> > A kinttartózkodást igazoló dokumentum letöltése

Az aláírt, lepecsételt dokumentumot bescannelve el kell küldeni az erasmus@tkbf.hu címre, az eredeti példányt pedig hazaérkezés után be kell mutatni a Nemzetközi Irodában.

> > Általános szerződésminta tanulmányokhoz letöltése
> > Szerződés módosításhoz minta

Minden hallgató kizárólag a Nemzetközi Irodában kötheti meg az ösztöndíjszerződést.
Ez az a pénzügyi szerződés, aminek alapján a hallgató ösztöndíját utaljuk. A szerződés tartalmazza a hallgató jogait és kötelességeit is. Minden hallgatónak saját felelőssége, hogy időben jöjjön be megkötni. Javasolt időpont: a kiutazás előtt három héttel, kivéve a már nyáron kiutazókat.

A szerződéskötéshez a következők szükségesek:

1. Kinti fogadónyilatkozat – kérjük, hogy hozzanak egy másolati példányt is magukkal, ami itt marad az irodában.
2. TO-tól az Ügyrend 1. számú mellékletének lepecsételt másodpéldánya (lásd alább)
3. A három oldalról aláírt Tanulmányi szerződés
4. Mindenkinek saját devizaszámlával kell rendelkezni, családtagokét nem fogadjuk el. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola az ösztöndíjat kizárólag euróban utalja, Magyarországon vezetett bankszámlára!
5. Banki adatok a szerződésben leírt módon kellenek, valamint kell a hallgató adószáma is!
6. Kérjük, hogy töltsék ki a szerződés személyes részét, és e-mailben küldjék meg a szerződéskötés előtt az erasmus@tkbf.hu cimre.

Küldés előtt a szerződést a következőképp nevezzék át: vezetéknév_keresztnév_2020_21 Ű(tanév szerint)
A szerződést nem kell előre kinyomtatni, erre az aláíráskor a Nemzetközi Irodában kerül sor!!!!

> > Ügyrend 1. számú mellékletének letöltése
A mellékletet két példányban kell kitölteni, az egyik példány a hallgató Tanulmányi Osztályáé, a másik példányt le kell pecsételtetni a TO-n és szerződéskötéskor leadni a Nemzetközi Irodában. Ennek a dokumentumnak az alapján állítja be a TO az aktív Erasmus státuszt a Neptun rendszerben, ami a további felmentések, kreditátvitel, jegybeszámítás alapját képezi.

A Tempus Közalapítványnak küldendő beszámoló: A beszámoló jelentést a kiutazó hallgatóknak online kell beküldeni. A beszámoló jelentés eléréshez szükséges internet címet, logint és passwordot e-mailben kapja meg mindenki a Tempus Közalapítványtól / a Mobility Tool rendszertől.

Az intézményi honlapra készítendő beszámoló: Kérjük, hogy a beszámolót kizárólag pdf formátumban küldjél el az erasmus@tkbf.hu címre és az iroda feltölti a honlapra. Olyan információkat osszanak meg a leendő kiutazókkal, melyek hasznosak lehetnek számukra – külön kiemelten például a tanulmányútnál az egyes felvehető tárgyak elemzését, a szakmai gyakorlatnál a munkahely leírását, valamint hogy jutottak ehhez a munkához. A fájlt kérjük a következő formában átnevezni: vezetéknév_keresztnév_hely_tanév

Az Erasmus pályázatban többféle kód használatos. Kódja van az intézményeknek, és a különböző szakoknak is.
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola kódja: HU BUDAPES35
A partner intézmények kódja: a Pályázati lehetőségek táblázat utolsó oszlopa tartalmazza.
Országkódok: ISO 3166-2 kód, a Learning agreement for Studies kitöltéséhez szükséges!
Tématerületek kódjaISCED 2013-as kódokat kell használni az Erasmus+ szerződésekhez!

> > Ellenőrző lista letöltése

A listával segíteni próbálunk, hogy semmit ne felejtsen el.