Főoldal > Erasmus+ > Hallgatók > Európán kívüli mobilitások > Tanulmányi célú mobilitás

A nemzetközi kreditmobilitás alatt megvalósuló tanulmányi mobilitás célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy partnerországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.  A hallgató párhuzamosan két intézmény hallgatója lesz – a küldő Tan Kapuja Buddhista Főiskola és valamelyik partnerintézmény, mint fogadó beiratkozott hallgatója. Ez azt jelenti, hogy mindkét főiskola/egyetem hallgatóira vonatkozó jogok megilletik és mindkét főiskola/egyetem kötelezettségeinek eleget kell tenni.

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény beiratkozott hallgatói.

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).
 • A küldő és fogadó felsőoktatási intézmény ECHE tanúsítvánnyal rendelkezik.
 • A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
 • Kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében.
 • A hallgató az intézményi elbíráláson megfelelt.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás)!
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli tanulmányi szerződés megkötése. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységekteljes elfogadása.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

A partnerországbeli intézménynek az illetékes hatóságok által elismert felsőoktatási intézménynek kell lennie, amely a mobilitást megelőzően intézményközi megállapodást írt alá a programországbeli partnereivel.

A nemzetközi kreditmobilitás keretében a programországok és a partnerországok közötti mobilitási tevékenységek megvalósítása támogatható. A pályázatot minden esetben a programország felsőoktatási intézményének kell benyújtania.

Programországok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország), valamint az Európai Unió szerves részének tartozó „tengerentúli megyék”, például Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, stb.

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

Partnerországok

A nemzetközi kreditmobilitásban résztvevő partnerországok listája megtalálható a Tempus közalapítvány honlapján.

Az elnyert támogatás nagyságát a támogatott mobilitási tevékenységek száma és paraméterei határozzák meg, az alábbiak szerint.

I. Egyéni ösztöndíj magyarországi pályázat esetén

A kiutazóknak hallgatónak egységesen 700 euró/hó ösztöndíj adható.

II. Utazási átalány

Ezen felül minden kiutazó utazási átalányösszeget kap a földrajzi távolság függvényében, az alábbiak szerint.

0 és 99 KM: 20 EUR/fő

100 és 499 KM: 180 EUR/fő

500 és 1999 KM: 275 EUR/fő

2000 és 2999 KM: 360 EUR/fő

3000 és 3999 KM: 530 EUR/fő

4000 és 7999 KM: 820 EUR/fő

8000 KM és felette: 1500 EUR/fő

Pályázati felhívások

Megszakítás