Főoldal > Erasmus+ > Charta 2014-2020 > Elvi nyilatkozat

Erasmus+ elvi nyilatkozat (Policy Statement)

Nemzetközi kapcsolatok kiépítésével ötleteket, tudást és tapasztalatokat cserélhetünk. Létfontosságú az olyan környezet kialakítása, ahol ez a csere megtörténhet. Nemzetközi kapcsolatok létrejöhetnek otthon; vagy olyan mobilitási programokon és megállapodásokon keresztül, melyek tanulmányokat, kutatómunkát és együttműködést foglal magába. A Főiskola egy olyan nemzetközi intézmény kíván lenni, ahol az oktatást és a kutatómunkát a sokszínűség jellemzi; ami távlatokat nyit, és segíti az interkulturális gondolkodást.

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tárt karokkal várja azon leendő hallgatóit, akiket érdekel a buddhizmus bármely irányzata, vagy szeretnének mélyreható ismereteket szerezni a buddhizmusról. Továbbá a Főiskola támogatja és segíti hallgatóit, hogy eljussanak olyan külföldi országokba, ahol eredeti környezetben tudják megtapasztalni a buddhizmust, mint vallást; vagy ahol buddhista és összehasonlító vallástudományi tanulmányokat folytathatnak.

A Főiskola szeretettel fogad mindenkit, aki érdeklődik a buddhizmus iránt. Úgy gondoljuk, hogy minden egyes hozzánk érkező hallgató hozzátesz valamit a közösséghez, színesíti a palettát, újfajta megközelítéseket hordoz magában.

Az ide látogató hallgatóknak lehetősége lesz megismerni egy igazi buddhista közösséget. Emellett elmélyíthetik majd tudásukat a buddhizmusról, és a magyar kultúráról. A főiskolai kurzusokon kívül meditációkon és elvonulásokon is részt vehetnek. A Főiskola magas színvonalú kurzusokat kínál, amelyek főként a buddhizmus történelmére, buddhista etikára és filozófiára koncentrálnak. Az órákat hallgatói igények szerint angolul vagy magyarul tudjuk biztosítani. Emellett, reméljük, hogy a mobilitási programban részt vevő hallgatóink, tanáraink és munkatársaink olyan értékes tapasztalatokkal térnek majd haza, melyek segítségével mindannyiunk javára tökéletesíthetjük a Főiskola és a Közösség működését.

2001-ben a Szenátus, a Főiskola legfőbb döntéshozó szerve létrehozott egy új intézményt, az Európai Buddhista Képzési Központot (EBTC). A cél az volt, hogy az évek során felhalmozott tapasztalataink révén kiterjesszük a nemzetközi kapcsolatainkat, és hogy a jövőbeli nemzetközi kapcsolataink koordinálására egy jogszerű, intézményi és adminisztratív keretet hozzunk létre. Az EBTC a létrehozott intézményi keretein belül szeretné megtalálni és megerősíteni a kapcsolatokat a Tan Kapuja és más olyan főiskolák vagy egyetemek között, amelyek a három fő hagyományhoz tartoznak (Théraváda, Mahájána és Vadzsrajána), és akik részt kívánnak venni egy akkreditált nemzetközi buddhista gyakorlói program kialakításában és fejlesztésében. Ezen kívül, természetesen szeretnénk megerősíteni az együttműködést azokkal a felsőoktatási intézményekkel is, amelyek vallástudományi témában indítanak kurzusokat vagy foglalkoznak buddhista tanulmányokkal.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház eszméivel és a TKBF küldetésnyilatkozatával összhangban, Jelen János, a TKBF rektora, együttműködési megállapodást írt alá a Főiskola és a híres thaiföldi Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem (MCU) között. A két intézmény 2011-ben megegyezett, hogy az MCU buddhista tanulmányokat indít angol nyelven, PhD és MA képzési szinten, Budapesten a TKBF adminisztratív és infrastrukturális támogatásával. Körültekintő és alapos eljárást követően a Magyar Oktatási Hivatal engedélyezte az MCU Magyarországi tevékenységét. Az EBTC tervei szerint az MA program 2014 szeptemberében, a PhD program pedig a rákövetkező évben indul majd. A cél a buddhista szövegeket helyesen megértő, helyes életmódot folytató buddhista diplomások képzése, akik képesek a buddhizmus átadására, és buddhista kutatás folytatására. A végzettek az MCU akkreditált diplomáját vehetik majd át.

A közelmúltban az EBTC, az MCU mellett, a japán Tsukuba Egyetemmel is együttműködési megállapodást írt alá; valamint folynak tárgyalások a jövőbeni együttműködésről az indiai Tibeti Tanulmányok Központi Egyetemével (Central University of Tibetian Studies, CUTS) is.

A Tan Kapuja Buddhista Egyház az alapításától kezdve szoros kapcsolatot ápol több ázsiai és európai buddhista közösséggel és intézménnyel, és számos buddhista iskola és irányzat tanítóit látja vendégül. Tagja az Európai Buddhista Szövetségnek (EBU). Első sorban a tudományos szervezet igazgatóságában fejti ki munkásságát. 2010-ben az Egyház szervezte Magyarországon az EBU éves gyűlését, az Árja Maitréja Mandala renddel együttműködve.

2007-ben A Tan Kapuja Buddhista Főiskola a Buddhista Egyetemek Nemzetközi Szervezetének (IABU) teljes jogú tagjává vált, annak egyetlen olyan európai felsőoktatási intézményeként, amelyik teljes akkreditációt és állami támogatást élvez. Ebben a minőségében, a Főiskola részt vett számos nemzetközi konferencia szervezésében. A kutatások és tanulmányok területén együttműködést kezdeményezett a buddhista felsőoktatás több ázsiai intézményével. A thaiföldi Mahachulalongkornrajavidyalaya Egyetem társintézménye.

A nemzetközivé válás fogja meghatározni az egész működésünket, valamint természetes része lesz Főiskolán folyó oktatásnak és kutatásnak, mely mindenkinek az érdeke. A Főiskolán a nemzetközi folyamatok központilag szervezettek, a fejlesztési tervben dokumentáltak. A terveket a céljaink mentén folyamatosan felülvizsgáljuk.

A Főiskola támogatja a kialakult kutatói hálózatok folyamatos fejlesztését, és pozitív hozzáállásra ösztönzi az oktatókat és a kutatókat a nemzetközivé válás felé. A Főiskola folyamatosan a hallgatók, oktatók és az adminisztratív személyzet mobilitásáért fog dolgozni, ezzel is hozzájárulva a nemzetközi folyamatok magasabb szintű megértéséhez, hogy nemzetközileg elismertebbé váljon. A Főiskola azokat a feltételeket is fejleszti, melyek a Magyarországról vagy nemzetközi intézményekből érkező hallgatók, kari és adminisztratív munkatársak befogadását előmozdítják.

Az első 20 éve alatt A Tan Kapuja Buddhista Főiskola a hallgatók, oktatók és kutatók népszerű buddhista találkozási pontjává nőtte ki magát, nemzetközi tapasztalatokkal és elismeréssel. Az elkövetkező időkben, a Főiskola fejleszteni kívánja a kutatás és oktatás területét, hogy tevékenységei továbbra is megfeleljenek egy modern buddhista főiskolával szemben támasztott követeléseknek.

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola egy, Magyarországon és világszerte elismert, buddhista felsőoktatási intézmény.  A Főiskola folyamatosan arra törekszik, hogy nemzetközi területen magasabb státuszt érjen el. Tovább erősíti a kutatói hálózatát, és új projekteket hoz létre, együttműködésben más országok oktatási intézményeivel, mind a kutatás, mind az oktatás területén; valamint, ezzel egyidejűleg, folyamatos mobilitási lehetőségeket kínál.

Egy multikulturális környezet létrehozása a rasszizmus ellensúlyozásának egy módja. A Főiskola nagyra értékeli, hogy tanárai és hallgatói sok országban és területen gyűjtöttek tapasztalatokat. A Főiskola tevékenységeinek minden formájában igyekszik magáévá tenni egy interkulturális szemléletet, és tisztelettel fordul a különböző kultúrákból és háttérből érkező emberek felé.

Megszakítás