Testületek

A főiskolán működő döntéshozó testületek, bizottságok tagjai csoportosítva.

A Szenátus tagsága a következő oldalon érhető el:

http://www.tkbf.hu/foiskola/szervezet/szenatus

 
A Főiskolai Tanács (FT) tagsága a következő:

a) az FT elnöke hivatalból: Jelen János rektor;
b) egyház által delegált FT tagok (2016.10.26-2020.10.20.): Cser Zoltán és Szathmári Botond;
c) főállású oktatói FT tagok (2016.10.20-2020.10.20.): Dr. Kuzder Rita és Komár Lajos;
d) adminisztratív alkalmazotti FT tag (2016.10.20-2020.10.20.): Baranyai Ágnes.
e) HK delegáltak a 2016.06.01-2017.05.31. ciklusra (1 fő): Tari Gábor a HK elnöke, /akadályoztatása esetén jogkörét: Palicz Dóra a HK alelnöke gyakorolja; póttagok: Tokai Zsófia, Pálfi Flóra, Máró Eszter/.
[Az FT létszáma: 7 fő. Az FT határozatképességéhez 4 fő jelenléte szükséges.]

Tudományos Tanács (TT) tagsága a következő:

a) a TT elnöke: dr. Kuzder Rita (2016.12.01-2020.10.20);
b) a TT tagja: dr. Fórizs László (2016.10.20-2020.10.20);
c) a TT tagja: dr. Farkas Attila Márton (2016.10.20-2020.10.20);
d) a TT tagja: dr. Balikó György (2016.10.20-2020.10.20).
[A TT elnökét tagjai közül maga választja meg. A TT létszáma: 4 fő. Az TT határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

Hallgatói Fegyelmi Bizottság (HFB) a következő összetételű:

a) a HFB elnöke (2016.10.20-2019.10.20): Cser Zoltán;
b) a HFB alelnöke: nem betöltött;
c) a HFB oktatói tagja (2016.10.20-2019.10.20): dr. Kuzder Rita, oktatói póttagjai (2016.10.20-2019.10.20): dr. Farkas Attila Márton és dr. Balikó György;
d) a 2016.06.01-2017.05.31. ciklusra a HFB hallgatói állandó tagja: Tari Gábor HK elnök, póttagjai: Palicz Dóra HK alelnök és Tokai Zsófia.
[A HFB tanácsokban jár el, melyek létszáma: 3 fő. A HFB tanácsa határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HJB) a következő összetételű:

a) a HJB elnöke hivatalból Jelen János rektor;
b) a HJB oktatói tagjai (2016.10.20-2019.10.20): Dr. Schreiner Dénes és Szathmári Botond;
c) a HJB oktatói póttagjai (2016.10.20-2019.10.20): Körtvélyesi Tibor és dr. Kenéz László;
d) a 2016.06.01-2017.05.31. ciklusra a HJB hallgatói állandó tagjai: Palicz Dóra HK alelnök és Tokai Zsófia, póttagjai: Máró Eszter és Tari Gábor.
[A HJB háromfős általános, illetve fegyelmi tanács keretében hozza döntéseit. A HFB tanácsa határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

Minőségirányítási Bizottság (MB) a következő összetételű:

a) az MB elnöke (2016.12.07-2020.10.20): Körtvélyesi Tibor;
b) az MB tagja hivatalból Komár Lajos rektorhelyettes;
c) az MB Egyház által delegált tagja (2016.10.26-2020.10.20): Tátrai Tibor;
d) a 2016.06.01-2017.05.31. ciklusra az MB hallgatói tagja: Máró Eszter.
[Az MB elnökét tagjai közül maga választja meg. Az MB létszáma: 4 fő. Az MB határozatképességéhez 3 fő jelenléte szükséges.]

Az Alkalmazotti Etikai Bizottság (AEB) a következő összetételű:

a) az AEB elnöke (2016.10.20-2020.10.20): Földiné Irtl Melinda;
b) az AEB alelnöke (2016.10.20-2020.10.20): Cser Zoltán;
c) az AEB tagja (2016.10.20-2020.10.20): Baranyai Ágnes;
d) az AEB póttagja (2016.10.20-2020.10.20) Szathmári Botond.
[Az AEB létszáma: 3 fő. Az AEB határozatképességéhez mindhárom fő jelenléte szükséges.]

Az FT és az MI egyházi tagjának delegálása; továbbá a Szenátus oktatói és alkalmazotti tagjai legalább ötven százalékának, valamint a Tudományos Tanács és az Alkalmazotti Etikai Bizottság teljes tagságának jóváhagyása a fenntartó Egyház hatáskörébe tartozik, melyről írásban értesíti a Szenátust.

Hallgatói Ügyek Bizottsága (HÜB) a 17/2016. (07.07.) sz. szenátusi határozat alapján következő összetételű:

a) a HÜB elnöke hivatalból Komár Lajos rektor-helyettes,
b) a HÜB oktatói tagja (2016.07.07-2019.07.07): dr. Kuzder Rita,
c) a HÜB oktatói póttagja (2016.07.07-2019.07.07): Körtvélyesi Tibor,
c) a 2016.06.01-2017.05.31. ciklusra a HÜB hallgatói állandó tagja Pálfi Flóra, póttagja Palicz Dóra.

Az Erasmus Bizottság a rektorral kiegészült HÜB.