Vallástudományi ismeretek 2. (Bevezetés a vallástudományba)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallástudományi ismeretek 2. (Bevezetés a vallástudományba)
Tárgykód: 
A-E-F404
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
2
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. HAMILTON, MALCOLM B. 1998: Vallás, ember, társadalom. Budapest, AduPrint.
Ajánlott irodalom: 
  1. ELIADE, MIRCEA 1987: A szent és a profán. Budapest, Európa.