Filozófiai szakszeminárium 1.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Filozófiai szakszeminárium 1.
Tárgykód: 
A-E-F224
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
3
Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
 1. Platón összes művei I-III., Európa, Budapest, 1984, továbbiakban PM) kötetből a megadott részek
Ajánlott irodalom: 
 1. Th. Szlezák: Hogyan olvassunk Platónt? (Atlantisz, Budapest, 1999.)
 2. A. E. Taylor: Platón (Osiris, Budapest, 1997.)
 3. Steiger K.: Logikus látomások (in: Világosság 1970.)
 4. Kerényi K.: A Symposion nagy daimonionja (in: Az égei ünnep, Kráter, Budapest, 1995.)
 5. Kerényi K.: Halhatatlanság és Apollón-vallás/Platonizmus (Magvetõ, Budapest, 1984.)
 6. Kerényi K.: Görög mitológia (Gondolat, Budapest, 1977.)
 7. M. Foucault: A szexualitás története I-III. (Atlantisz, Budapest, 1999-2001.)
 8. A. Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről (Osiris, Budapest, 2001.)
 9. K. J. Dover: Görög homoszexualitás (Osiris, Budapest, 2001.)
 10. J.-P.Vernant: Mindenség, istenek, emberek (Európa, Budapest, 2002.)
 11. C. Partenie (szerk.): Plato's Myth
 12. R. G. Bury: Symposium of Plato
 13. J. A. Stewart: The Myths of Plato
 14. W. H. Thompson: Plato's Phaedrus