Filozófiai diszciplínák 3. (Bevezetés a vallásfilozófiába)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Filozófiai diszciplínák 3. (Bevezetés a vallásfilozófiába)
Tárgykód: 
A-E-F223
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
3
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Davis, Brian: Bevezetés a vallásfilozófiába, Bp. Kossuth kiadó, 1999. 1-8. fejezet.
Ajánlott irodalom: 
  1. Kolakowski, Leszek: Ha nincsen Isten..., Bp. Európa, 1992.
  2. Molnár Tamás: Filozófusok Istene, Bp. Európa, 1996.
  3. Gáspár Csaba László: Isten és a semmi, Bp. Harmat kiadó, 2000.