Filozófiai diszciplínák 2. (Antropológia és etika, társadalom- és történelemfilozófia)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Filozófiai diszciplínák 2. (Antropológia és etika, társadalom- és történelemfilozófia)
Tárgykód: 
A-E-F222
Tárgy típusa: 
Vallástörténeti
Kreditérték: 
3
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
 1. A. Anzenbacher: Bevezetés a filozófiába (Herder, Budapest, 1993.): 6-7. fejezet
 2. A. Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről (Osiris, Budapest, 2001.): 18. fejezet
Ajánlott irodalom: 
 1. Heller Á.: Általános etika (Cserépfalvi, Budapest, 1994.)
 2. H. Küng: Világvallások etikája (Református Zsinati Iroda, Budapest, 1994.)
 3. Nyíri T.: Alapvető etika (Szent István Társulat, Budapest, 2003.)
 4. Steiger K.: Filozófia (Holnap, Budapest, 2002, 143-207. o.: Etika-fejezet)
 5. Politikai filozófiák enciklopédiája (Kossuth, Budapest, 2003.)
 6. J. Feinberg: Társadalomfilozófia (Osiris, Budapest, 1999.)
 7. J. Elster: A társadalom fogaskerekei (Osiris, Budapest, 2001.)
 8. Bayer J.: A politikai gondolkodás története (Osiris, Budapest, 2003.)
 9. R.G. Collingwood: A történelem eszméje (Gondolat, Budapest, 1987.)
 10. K. Löwith: Világtörténelem és üdvtörténet (Atlantisz, Budapest, 1996.)
 11. Gyurgyák J. – Kisantal T. (szerk.): Történelemelmélet I-II. (Osiris, Budapest, 2006.)
 12. Kelemen J.: Az ész képe és tette (Atlantisz, Budapest, 2000.)