Vallási és filozófiai alapismeretek 2. (Bevezetés a vallástörténetbe)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Vallási és filozófiai alapismeretek 2. (Bevezetés a vallástörténetbe)
Tárgykód: 
A-E-B623
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
4
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Eliade, M: Vallási hiedelmek és eszmék története, Bp. Osiris, 1995. I. kötet: 3. fej., 4. fej., 10. fej., 11., 13. 15. fejezetek, illetve II. kötet: 22., 27., 28., 29. fejezetek.
Ajánlott irodalom: 
  1. Frazer, James G: Az aranyág. 1993. Bp. Századvég