Buddhista filozófia 4. (Madhjamaka)

Alapadatok
Tárgy neve: 
Buddhista filozófia 4. (Madhjamaka)
Tárgykód: 
A-E-B227
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
5
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Fehér Judit 20012 Nágárdzsuna, A mahájána buddhizmus mestere. Budapest: Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó.
  2. Fehér Judit 19972. „A buddhista középút filozófiája, Buddhapálita: Múlamadhjamakavritti.” In: Fehér Judit (szerk.) 19972. Tibeti buddhista filozófia. (Történelem és kultúra 11.) Budapest: Orientalisztikai Munkaközösség – Balassi Kiadó, 7–58.
  3. Ven. Khenpo Tsultrim Gyamtso Rimpoche 1997. A buddhista ürességmeditáció fokozatai. (Ford. Hargitai G. – Pressing L.) Budapest: Orient Press.
Ajánlott irodalom: 
  1. Fehér Judit 1996–2002. „Ki az igazi mádhjamika? (lCang-skya Rol-pa’i rdo-rje definíciója).” Keletkutatás 1996–2002: 35–54.
  2. TENZIN GYATSO (1992): Kulcs a középső úthoz. In.: Tibeti buddhizmus - Kulcs a középső úthoz. Bp.: Pesti Szalon.
  3. PAP LÁSZLÓ 2009: Függő keletkezés: az okság buddhista tanítása. Lunarimpex, Fót