A buddhizmus története és kultúrája 3. (Tibet)

Alapadatok
Tárgy neve: 
A buddhizmus története és kultúrája 3. (Tibet)
Tárgykód: 
A-E-B103
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
2
Követelmények
Zárási forma: 
Kollokvium
Olvasmányok
Kötelező irodalom: 
  1. Hoffmann, Helmut: A tibeti műveltség kézikönyve. 2001. Terebess K.
  2. Őszentsége a Dalai Láma: A bölcsességszem megnyitása. 2004. Bp. Édesvíz K.
  3. Shakabpa, Chepon W. D: Tibet története. 2000. Bp. Osiris K.
Ajánlott irodalom: 
  1. Coleman, Graham (ed.): A Handbook of Tibetan Culture. 1994. Boston, Shambhala Govinda,