Schreiner Dénes, Dr

Elérhetőségek
E-mail cím: 
Szakmai önéletrajz
Név: 
Schreiner Dénes, Dr
Születési dátum: 
1969
Végzettség: 

Az Esztétika Doktori Programon 2007 - summa cum laude minősítéssel (100 %) védtem meg disszertációmat, s szereztem meg a PhD-fokozatot. A doktori disszertáció címe: A görög mitológia és művészet kapcsolata Schelling művészetfilozófiájában.

ELTE Bölcsészettudományi Kar Filozófia (Fenomenológia) és Esztétika Doktori Programok 1999-2004

ELTE BTK esztétika szak 1999 (MA) - A szakdolgozat címe: A művészet szerepe Nietzsche kultúrkritikájában.

ELTE BTK filozófia szak 1998 (MA) - A szakdolgozat címe: A történelem végének problémái.

ELTE Bölcsészettudományi Kar esztétika szak 1992-1997

ELTE Bölcsészettudományi Kar filozófia szak 1991-1997

ELTE Természettudományi Kar kémia-fizika szak 1988-1990

Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Gimnázium 1975-1987

Szakképzettség: 

Filozófia szakos középiskolai tanár,
Esztétika szakos előadó

Munkakör: 
oktató, főiskolai tanár
Tudományos fokozat: 
PhD ELTE BTK esztétika programon, 2007 PhD abszolutórium ELTE BTK filozófia (fenomenológia) programon, 2004
Tevékenységek
Eddigi oktatói tevékenységek: 

Eötvös József Gimnázium, 1999–2004, vezetőtanár 2002–2004. (OKTV-s helyezések)

A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán 2000-től

 • esztétika
 • filozófiatörténet
 • etika
 • vallástörténet
 • speciálkollégiumok (Platón, Schelling, Nietzsche, görög irodalom, mitológia)
Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 
 • Pécsi Tudományegyetem Filozófia Tanszékén működő Jedlik Kutatócsoport, mely a német idealizmus és romantika filozófiájának kutatása, 2007-2008
 • ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet német romantikával foglalkozó projekt, 2006

Elődások:

 • Az őrület fájdalmas és gyönyörteljes illúziói – Nietzsche mint rendező címmel, 2012. május 3
 • Nietzsche - a filozófia átváltozásai, ELTE Bölcsészettudományi Karán megrendezésre kerülő konferencián
 • Szerelemvallás és felejtés. Gondolatok Hölderlin Hüperión és Friedrich Schlegel Lucinda című regénye kapcsán címmel előadást tartottam a PTE BTK Filozófia Tanszéken működő Jedlik-kutatócsoport A romantika poézis- és szerelemfelfogása című konferenciáján a Pécsi Művészetek és Irodalom Házában, 2008. szeptember 10-én 
 • az Eötvös József Gimnáziumban tartottam előadást a görög mitológiáról és vallásról, 2007. november 15-én
 • Nietzsche történelemfilozófiája címmel tartottam előadást Szabadkán megtartott Irodalmi és filozófiai konferencián, 2001. június 13-án
Eddigi tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: 
 • MTA Filozófiai Társasága, Fenomenológiai szekció munkájában részvétel, 2000-től
 • Részvétel a német idealizmus és romantika kutatására alakult Jedlik-kutatócsoportban a Pécsi Tudományegyetemen 2006-tól 2008-ig
Nyelvi tanulmányok, nyelvvizsgák: 

angol közép C
német közép C
orosz alap C

Publikációk
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk vagy alkotások felsorolása: 

 

Filozófiai publikációk:

Könyv:

 • Schelling és az antikvitás (Áron, Budapest, 2009.) 208 oldal

Tanulmányok kötetben:

 • Platón komikus és mitikus „paleoantropológiája”, in: Papp Z. (szerk.): „Viharnak kitett szavak által”. Tanulmányok Bacsó Béla hatvanadik születésnapjára. (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2012.) 217-228. o.
 • Szerelemvallás és felejtés. Gondolatok Hölderlin Hüperión és Friedrich Schlegel Lucinda című regénye kapcsán, in: Bartha Judit – Hrubi Attila (szerk.): A reflexió szabadsága. Tanulmányok a német idealizmusról és romantikáról (Áron, Budapest, 2009.) 213-223. o.
 • A mitológia rendszere a schellingi művészetfilozófiában, in: Bartha Judit – Hrubi Attila (szerk.): A reflexió szabadsága. Tanulmányok a német idealizmusról és romantikáról (Áron, Budapest, 2009.) 53-67. o.
 • A művészet szerepe Nietzsche kultúrkritikájában, in: Czeglédi András – Novák Zsolt – Schreiner Dénes – Trencsényi Balázs (szerk.): Ész, természet, történelem (Áron, Budapest, 2002.) 77-107. o.

Tanulmányok folyóiratban:

 • Anthróposz mainomenosz – az őrjöngés fenomenológiája (Aspecto 2011/I.) 126-142. o.
 • A görög mitológia rendszerbe integrálásának problémái Schelling művészetfilozófiai előadásaiban (Passim 2008/1.) 58-70. o.
 • Schelling mitológia-felfogásának stádiumai (Világosság 2007/5.) 65-77. o.

Recenzió, könyvismertetés:

 • Játék, kaland, káosz. Paul Feyerabend A módszer ellen c. művéről (Népszabadság, 2002. szeptember 28.) 31. o.

Szerkesztés:

 • Czeglédi András – Novák Zsolt – Schreiner Dénes – Trencsényi Balázs (szerk.): Ész, természet, történelem (Áron, Budapest, 2002.) 244 oldal

Irodalmi publikációk:

 • Elmélkedései a kézről (Napút, 2014. január-február) 64-69. o.
 • Fallal szemben (Kalligram, 2014. január) 46-51. o.
 • Mint aki visszaadja, mit mástól elrabolt (Holmi, 2013. október) 1294-1299. o.
 • Az erőszak temploma II.: Az erőszak ministránsának szent szolgálata – a pofon fenomenológiája (Élet és Irodalom, 2013. szeptember 13.) 16. o.
 • Tengermélyi források törnek fel egyre (Kalligram, 2013. szeptember) 46-49. o.
 • A nyelv visszaszerzése (2000, 2013. július-augusztus) 65-73. o.
 • Az erőszak temploma: Kiskáté az erőszak templomából, A sekrestyés ím-ígyen szóla közbe az erőszak templomának küszöbén, Erőszak lelkiatya tanítása (Élet és Irodalom, 2013. február 22.) 16. o.