Körtvélyesi Tibor

Elérhetőségek
E-mail cím: 
Szakmai önéletrajz
Név: 
Körtvélyesi Tibor
Születési dátum: 
1965
Végzettség: 

ELTE BTK Latin szak, 1994 (MA)
ELTE BTK Indológia szak, 1994 (MA)
ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola, Antik Filozófia Oktatási Program, 2011-2014 (folyamatban)

Szakképzettség: 

Indológus
Latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Munkakör: 
oktató
Tevékenységek
Eddigi oktatói tevékenységek: 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, 1991-től:

 • szanszkrit nyelv kezdő szinttől az MA szintű tanulmányokig
 • páli nyelv kezdő szinttől az MA szintű tanulmányokig
 • szanszkrit szövegolvasások: védikus szövegek, bráhmanák, upanisadok, eposzok, ind filozófiai szövegek (szánkhja, jóga, védánta), buddhista filozófiai szövegek, mahájána-szútrák, irodalmi szövegek (líra, próza, dráma), sásztrák (káma, dharma, artha), nyelvészeti szövegek, stb.
 • páli szövegolvasások (dzsátakák, szutták)
 • óind kulturtörténet,
 • óind irodalomtörténet
 • upanisadok
 • filológiai alapismeretek.

ELTE BTK Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék, 1996-2000:

 • szanszkrit nyelvi gyakorlatok

Előadások az Indiai Nagykövetség által szervezett Indiai előadássorozatban, 1996-tól

 

Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 
 • A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Nyelvi Tanszékének vezetője 1996-tól;
 • A Tan Kapuja Buddhista Főiskola főigazgató-helyettese, 2001-2003

Külföldi tanulmányok, konferencia:

 • Central Hindi Institute, fél éves ösztöndíj, Delhi, 1990
 • Early Sanskrit Grammars Written in Latin. A Commemorative Seminar „Alexander Csoma de Körös and The Exploration of Buddhism" on November 11-12, 1999. The Hungarian Information and Cultural Centre, New Delhi és A Seminar on The Evaluation of Alexander Csoma de Körös and Researches on Indian Culture on November 16, 1999, The Asiatic Society, Calcutta.
 • Indiai tanulmányút (Melkote, Academy of Sanskrit Research) 2000
 • Summer School in Spoken Sanskrit. Heidelberg, 2009.
 • Summer School in Spoken Sanskrit (advanced). Barcelona, 2010.
Eddigi tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanterveinek, kreditrendszerű tantervének, valamint Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának kidolgozása (többekkel), 1998-tól

Előadások:

 • „Early Sanskrit Grammars Written in Latin.” A Commemorative Seminar „Alexander Csoma de Körös and The Exploration of Buddhism” on November 11–12, 1999. The Hungarian Information and Cultural Centre, New Delhi és A Seminar on The Evaluation of Alexander Csoma de Körös and Researches on Indian Culture  on November 16, 1999. The Asiatic Society, Calcutta.
 • „Mára megtérése az Asókávadánában”. Conversio. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2011. szeptember 22–23-án tartott vallástudományi konferencia előadásai.
 • „Bráhmanák a Páli kánonban”. (korreferátum): Religiones. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2013. november 19–20-án tartott vallástudományi konferencia előadásai.  RUZSA Ferenc: A buddhizmus és más vallások.
Nyelvi tanulmányok, nyelvvizsgák: 
 • Szanszkrit nyelv (az egyetemi tanulmányokon belül)
 • Hindí nyelv (az egyetemi tanulmányokon belül)
 • Latin nyelv (az egyetemi tanulmányokon belül)
 • Ógörög nyelv (az egyetemi tanulmányokon belül)
 • Páli nyelv (2004-től)
 • Angol középfok „C”, 1992: ITK
 • Angol felsőfok „D”, 1997: ECL
Publikációk
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk vagy alkotások felsorolása: 
 • KÖRTVÉLYESI Tibor: Szanszkrit nyelvtan. A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest 1998.
 • MAHENDRAVIKRAMAVARMAN: Mester is, „angyal” is (Bhagavadaddzsukam) – a szanszkrit komédia fordítása (Karsai Gáborral közösen). A fordításból rádiójáték készült Mesterházi Márton rendezésében, a verseket Varró Dániel fordította. Kossuth Rádió, Budapest 2001.
 • WALDRON, W.S: „Buddhista modernitás és a tudományok”. in: Kalmár Éva (szerk.): Keréknyomok, Budapest, 2009/nyár. – fordító
 • KÖRTVÉLYESI Tibor: „Ötből áll az ember. Listákba szedett fogalmak a páli kánonban”, in: Adamik Tamás et al. (szerk.): Vallástudományi Szemle 2011/1. Zsigmond Király Főiskola, Budapest 2011. 42-66.
 • KÖRTVÉLYESI Tibor: „Mára megtérése”, in Déri Balázs et al. (szerk.): Conversio. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2011. szeptember 22–23-án tartott vallástudományi konferencia előadásai. [ΑΓΙΟΝ könyvek 1] Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Vallástudományi Központ, Budapest 2013. 231–240.
 • KÖRTVÉLYESI Tibor: „A Buddha filozófiája”, in: Szilágyi Zsolt és Hidas Gergely (szerk.): Buddhizmus. L’Harmattan, Budapest 2013. 39-58.
 • KÖRTVÉLYESI Tibor: Bráhminok a Maddzshima-nikájában (megjelenés előtt)
 • KÖRTVÉLYESI Tibor: Rövid páli nyelvtan (jegyzet), 2011.

Egyéb:

 • ASVAGHÓSA: Buddha élete. (fordította Vekerdi József). Terebess Kiadó, Budapest 1999. – jegyzetek
 • RHYNER, Hans H.: Jóga. Cser Kiadó, Budapest 2005. – szaklektor
 • BAIN, F. W.: A hajnal leánya (fordította Baktai Ervin). A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest 2008. – szaklektor
 • MAYEUL DE DREUILLE: Szent Benedek regulái és az aszketikus hagyományok Ázsiától Nyugatig (fordította Cseke Zs.) Bencés Kiadó, Budapest. – A szanszkrit és páli idézeteket fordította Karsai Gábor és Körtvélyesi Tibor.
 • A Keréknyomok c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, 2007-2009.
 • A páli fordítócsoport vezetése Dr. Ruzsa Ferenccel 2008-tól (az elkészült fordítások itt: http://a-buddha-ujja.hu/Info/Pali-fordito-csoport)