Bemutatkozás

A kutatóintézet a Tan Kapuja Buddhista Főiskola önálló, tanszéki szintű szervezeti egysége.

Intézetünk általános célja:
a buddhista hagyomány tudományos igényű kutatása, a buddhista gondolkodásmód és gyakorlat aktuális alkalmazási lehetőségeinek kutatása, a buddhizmushoz kötődő interdiszciplináris tanulmányok folytatása a főiskola oktatóival és külsős szakemberek együttműködésével. Feladata ezen kívül a főiskolai képzés minőségének biztosításában és fejlesztésében való részvétel, pályázatfigyelés és pályázatkészítés, valamint a Főiskola nemzetközi kapcsolatainak szervezése. A Kutatóintézet szolgáltatási tevékenységet is végez.

Kezdeményezésünk elsődleges szellemi célkitűzése a „Kelet-Nyugat dialógus”, azaz a keleti és nyugati vallások, kultúrák közti párbeszéd szellemi igényű és tudományos szintű művelése és elmélyítése. E napjainkban globálisan kibontakozni látszó eszmecserében a buddhista erkölcs és létszemlélet képviseletére törekszünk. Arra keressük a választ, miképp lehetne átmenteni a keleti létszemlélet általunk értékesnek tartott elemeit a mi folyton változó kultúránkba. A Kelet-Nyugat eszmecseréhez egy magasabb, kultúrák fölötti egység megvalósulásának reményében szeretnénk hozzájárulni. Ezzel a Tan Kapuja Buddhista Főiskola küldetésnyilatkozatában foglalt célkitűzésnek kívánunk eleget tenni, miszerint: "Hűen a buddhizmus két és fél évezredes gyakorlatához, az élő Tanítást a jelen kor körülményei között (hely, kor, kultúra, nyelv, alkat) valósítjuk meg."

A Kelet-Nyugat Kutatóintézet elérhetőségei:
Cím: 1098 Budapest, Börzsöny u. 11.
E-mail: ewri@tkbf.hu