Finanszírozás

2016.02.15.
A nemzeti felsőoktatási törvény szerint egy személy – állami ösztöndíjjal támogatott felsőoktatási szakképzésben, alap-, valamint mesterképzésben – főszabályként 12 féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat, ez az ún... Tovább
2015.08.19.
I. Az állami ösztöndíjas jogviszony létrejötte Az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező a beiratkozáskor nyilatkozik a képzés feltételeinek vállalásáról. Ha a felvételt nyert jelentkező vagy az átsorolá... Tovább
2015.08.19.
A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatóval a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) értelmében 2015. szeptember 1-jét követően az Oktatási Hivatal elektronikus úton... Tovább
2015.07.25.
A nemzeti felsőoktatási törvény előírásai szerint a magyar állami ösztöndíjjal támogatott és az önköltséges képzésre történő felvétel nem jelent végleges és változtathatatlan finanszírozási kategóriát senki számára... Tovább
2014.06.24.
2014. szeptemberétől megváltozik a támogatott félévek nyilvántartása a Felsőoktatási Információs Rendszerben az alábbiak szerint: 2006.02.01 előtt szerzett diploma esetén 7 elhasznált félévet vélelmez a FIR mindaddig, míg a hallgató nem igazolja ennek ellenkezőj... Tovább