Főoldal > Felvételi > Pótfelvételi jelentkezési lap 2022 – Alapképzés

I. Személyes adatok

Állandó lakcím

Értesítési cím

Elérhetőség

II. Középfokú végzettségre vonatkozó nyilatkozat

III. Külföldi állampolgárságú jelentkező nyilatkozata

(Kizárólag külföldi állampolgárnak kell kitöltenie!)

IV. Felvételi kérelem a szakra

Hallgatói jogviszony létesítése céljából felvételem kérem A Tan Kapuja Buddhista Főiskola buddhista tanító szakára, alapképzésre
A levelező tagozatra kizárólag önköltséges formára lehet jelentkezni!

V. Felvételi kérelem tagozatra

Felvételemet a buddhista tanító szak alapképzésén az alábbi tagozatra kérem

VI. Nyilatkozat specializációs tanulmányokról

Nyilatkozom, hogy a IV. pont szerinti felvételi kérelmem elfogadása esetén tanulmányaimat várhatóan (Levelező tagozaton csak buddhista meditáció specializáció indul ebben a tanévben)

VII. Nyilatkozat más felsőotkatási intézménybe történet jelentkezésről

VIII. Felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokról

Felsőfokú tanulmányok 1.

Felsőfokú tanulmányok 2.

Felsőfokú tanulmányok 3.

IX. Nyilatkozat államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványról

Nyelvvizsga-bizonyítvány 1.

Nyelvvizsga-bizonyítvány 2.

Nyelvvizsga-bizonyítvány 3.

X. Emelt szintű érettségi vizsgára vonatkozó nyilatkozat

A buddhista tanító alapképzési szakra történő jelentkezés elfogadásának nem előfeltétele az emelt szintű érettségi vizsga letétele, de a Főiskola az ilyen, legalább közepes (3) eredménnyel letett vizsgát a felvételi eljárásban többletpontokkal ismeri el. A kért adatok a többletpontok megállapításához szükségesek.

Emelt szintű érettségi tárgyak

XI. Nyilatkozat tanulmányi versenyen elért helyezésről

XII. Korábbi tanulmányok beszámítására vonatkozó kérelem

XIII. Nyilatkozat a felvételi lehetőség megismerésének módjáról

XIV. Kérelem a hátrányos helyzetűek tanulmányait segítő programban való részvételre

XV. Előnyben részesítési kötelezettség

Fogyatékosság