A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium

Az iskolánk új neve, 2016. szeptember 01-től:
A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium

A Kis Tigris Gimnázium és Szakiskolát 2004 júniusában alapította A Tan Kapuja Buddhista Egyház. Iskolánk létrehozásának legfőbb célja, hogy a hagyományos iskolarendszerből kihulló, többségében roma/cigány fiatalokat felzárkóztassa, érettségihez, ettől függő piacképes szakmához, lehetőség szerint minél magasabb számban a felsőoktatásban folytatott továbbtanuláshoz juttassa. Amíg a hagyományos iskolarendszer általában eleve a családi háttere vagy személyes adottságai miatt átlagos készségszintű diákokkal számol, addig a Kis Tigris pedagógiai programja a többségében izolált közösségekben, mélyszegénységben élő, diákokat célozza meg, akik el sem jutottak a hagyományos középszintű oktatásig, illetve abban kudarcot vallottak, abból kihullottak. Célunk ennek megfelelően, hogy második esélyt teremtsünk ezen fiatalok számára. Az Alapító okiratban és a küldetésnyilatkozatban meghatározott tartalmakkal és formában a roma és nem roma származású tanulók számára olyan konvertálható tudás átadására törekszünk, amely a társadalomba történő integrációjukhoz, az esélyegyenlőséget megteremti. Intézményünkben az oktatást és a nevelést integráltan kívánjuk megjeleníteni, jelesül az a célunk, hogy a nálunk érettségizett és szakmát szerzett tanulók továbbtanulása és munkába állása előtt ne legyenek társadalmi korlátok. Dél-Baranya határ menti szegletében Alsószentmártonban – és több telephelyen – működő intézményünk az egyetlen felemelkedési és integrációs lehetőséget jelenti a szinte 100%-ban cigány lakosságú izolált településnek.

Az iskola vallási jellege, erkölcsi értékrendje

A buddhizmus nem térítő vallás, ennek megfelelően sem a diákoktól, sem a tanároktól nem követeli meg a világnézeti elkötelezettséget, sőt tiszteletben tartja azok vallási meggyőződését. Erre építkezik a buddhista hitoktatás, mely részletesen kitér a nyugati vallások tanaira, tudatosítja azoknak a minden vallásokban közös erkölcsi alapelveit. A buddhizmus így főként etikai és nem elvont filozófiai doktrínák formájában jelenik meg. Az oktatásban szervesen integrálódik minden, erre alkalmas tantárgyban. A buddhizmus etikai alapvetése – a magától értetődő erkölcsi alapelvek képviseletén túl – a következő, az iskola jellegéből adódó lelki-szellemi irányulásokat szorgalmazza úgy munkatársak, mint a tanulók irányába:

  • az erőszak minden szintű elvetése az oktatás és nevelés terén, beleértve az erőszakos hangvételű kommunikációt is
  • a tudás, megismerés és bölcsesség erényeinek alapozása
  • együttérző attitűd a szociális és kulturális szempontból alávetett, illetve kirekesztett embertársakkal
  • megértő figyelem, törekvő megismerés a másik kultúrájának irányába
  • büntetés helyett a jutalmazás a motiváció eszköze
  • a különböző vallások, világnézeti különbségek összehangolása, közös értékeik felmutatása
  • az elfogadás és a tolerancia alapelvének szorgalmazása a diák-diák, diák-tanár és a tanár-tanár kapcsolatokban
  • az erkölcsi és szellemi példamutatás minden kapcsolatrendszerben

Elérhetőségek:

Telefon: 72-705-114, 20-355-8607
E-mail: buddhistagimnazium@tkbg.hu
Honlap: www.buddhistagimnazium.hu

Központ:
7826 Alsószentmárton, Petőfi u. 4/a.

Oktatási helyszínek:
Komló (7300, Komló, Ifjúság u. 37.), Berkesd (7664 Berkesd, Alkotmány u. 42.)