Szakdolgozatot előkészítő szeminárium 2.

Alapadatok
Tárgy neve: 
Szakdolgozatot előkészítő szeminárium 2.
Tárgykód: 
A2-Z002
Tárgykód (esti): 
A2-E-Z002
Óraszám: 
15 x 90 perc
Óraszám (esti): 
7-8 x 90 perc
Meghirdetés féléve: 
őszi
Tárgy típusa: 
Buddhista törzsanyag
Kreditérték: 
3
Az oktatás nyelve: 
magyar
Tantárgykapcsolat, előfeltétel: 
Tantárgyért felelős oktató: 
Érvényes: 
2015 után
A tantárgy részletes leírása
A tantárgy képzésben betöltött szerepe, szakmai tartalma, elsajátításának célja: 

A választott témavezetővel a hallgató havonta személyesen konzultál a szakdolgozat elkészítése folyamán.

Tartalom: 

A szakdolgozat formai és tartalmi előírásoknak megfelelő elkészítése. A konzultációkat kiegészíti a Moodle kurzus, melyben a hallgató munkáját a konzulens figyelemmel kíséri, valamint a személyes konzultációk során megbeszéltek teljesítését rögzíti.

Az órák tartalmának meghatározása 14 alkalomra lebontva: 

Ide írd a tartalmat!

A részidős képzés azonos tantárgystruktúrában és tartalommal, de alacsonyabb – szemeszterenként 7-8 – óraszámmal, több hallgatói egyéni munkával zajlik.

Követelmények
Zárási forma: 
Gyakorlati jegy
Követelmények: 
A hallgató és a konzulense által kezelt Moodle kurzusban adott javaslat alapján történik a jegybeírás.