Végh József

Elérhetőségek
E-mail cím: 
Szakmai önéletrajz
Név: 
Végh József
Végzettség: 
 • TKBF BA 1999. Buddhista tanító
 • Institute of Buddhist Dialectics, Dharamsala - Budapest (megfeleltethető az MA szintnek, sgyu rtsal slob dpon), 2000. (A kolostori 9 éves képzés 5 éves integrált változata)
 • TKBF MA 2009. Buddhista tanító, mesterszintű tibeti nyelvi és kultúrtörténeti specializáció
 • ELTE BTK - PhD tanulmányok, Nyelvtudomány, Mongolisztika (folyamatban)
Szakképzettség: 
 • Buddhista tanító
 • Buddhista filozófus (indo-tibeti)
Tevékenységek
Eddigi oktatói tevékenységek: 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán, 1997-től:

 • meditációs gyakorlat (szatipatthána, lamrim, samatha/sine, lodzsong, zazen)
 • buddhista ikonográfia, szimbológia, buddhista művészet, buddhista irodalom, buddhista országok története, tibeti mesterek élete
 • tibeti buddhista filozófia, madhjamaka-, abhidharma filozófia, ismeretelmélet (pramána), mahájána stb.
 • tibeti nyelv, tibeti buddhista szövegolvasás, páli nyelv- és irodalom, páli kánon és kommentárok, szuttaismeret, szútraismeret

Jorge Luis Borges munkássága, Eihei Dógen életműve,

SZTE 2004-2005, megbízott előadóként:

 • madhjamaka
Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 
 • A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Szakkönyvtárának a vezetője, 2002-től 2005-ig, 2011.9-től a könyvtárban folyó tevékenységek koordinátora
 • Institute of Buddhist Dialectics, Dharamsala tibeti buddhista filozófiai programja, Budapest TKBF, 1994–2000
 • Tanulmányút Bécs (ISTB): 2000, 2006
 • ERASMUS IP Workshop, Szeged 2006.
 • Lam-rim elvonulás, Loszang Szönam vezetésével, Dobogókő, 1999

2010 óta kéthavonta 3-7 napos elvonulások Úszón, heti rendszerességgel tartott gyakorlatok: péntek: lamrim csenmó 2012-től longcsen nyingthig, szerda, kéthetente szombat: lodzsong, samatha (sine). Ezekből havi egy egésznapos közös gyakorlás.

Eddigi tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: 
 • A magyar Tarab Intézet titkára, 1997-től
 • Kapcsolattartás: a dharamszalai Institute of Buddhist Dialectics (IBDIA)
 • Re-Dial Vallástudományi Szakkollégium, SZTE
Nyelvi tanulmányok, nyelvvizsgák: 
 • angol (középfok), orosz
 • Modern- és klasszikus japán
 • Modern- és klasszikus tibeti
 • Páli, szanszkrit
Publikációk
A közelmúlt szakmai, tudományos (művészeti) munkássága: 

Szakdolgozatok:

 • BA Vasubandhu: Abhidharmakośakãrikã és bhãṣyaṃ 3. Lokanirdeśa 1-19 fordítása a tibeti szöveg alapján. Szakdolgozat, vezető tanár: Szegedi Mónika. Budapest: TKBF, 1999.
 • MA Nágárdzsuna baráti levele. Fordította, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta, a tibeti szöveget gondozta: Végh József. Témavezető: Fehér Judit, TKBF 2009. (A dolgozat függelékében található tibeti nyelvű filológiai rész a dharamsalai programot zárja le, pp 245-400.)

1. Indo-tibeti buddhizmus

 • Létkerék: Bevezetés a buddhista alaptanítások képi ábrázolásába. Daruma, Bp. 2009.
 • A pramána buddhista fogalma, avagy a buddhista megismerés tudománya és gyakorlata.) In: Subjective Knowledge / Objective Science (Szubjektív tudás – Objektktiv tudomány). L’Harmattan, Budapest, 2010, pp 107-125.
 • Qianlong császár tibeti főpapja: Csangtya Rölpe Dordzse élettörténete és tibeti forrásai. In: Keréknyomok, 2007/nyár, pp 80-98.
 • A samatha meditáció tibeti, elefántos példázata) In: Keréknyomok 2012/Tavasz, pp 3-26.
 • Egy életút szivárványíve: Düdzsom rinpocse élete. In.: Cevang Döngyel: A félelem nélküli elpusztíthatatlan bölcsesség fénye: HH Düdzsom rinpcse élete és öröksége. Satori Book, Bp. 2010. pp 7-14.

Megjelenés előtt:

 • Nágárdzsuna: Baráti levél. Fordítás, gondozott, kritikai jegyzetekkel ellátott tibeti szöveg. Keréknyomok, 2014/Tavasz.
 • Baktay Ervin és Buddhista Misszió. In.: Baktay Ervin emlékezete. Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum, 2014.

2. Fordítás:

 • Bashō: Oku no hosomichi, In: Új Forrás, 32. évfolyam, 2000. 10. szám, 36-40. oldal („A halál pitvarában” című tanulmány részeként.)
 • Ise monogatari 24-26. Fordítás japánból, In.: Tengerbe zárt ég – A tenger a IX-X. századi japán költészetben. Műhely 2002/3. pp 103-106.
 • Langri Thangpa (glang ri thang pa): A tudat átalakításának nyolc verse (blo sbyong), fordítás tibetiből, In: Tendzin Gyaco (bstan ‘dzin rgya mtsho),Őszentsége a XIV. dalai Láma: A tudat átalakítása, Szukits, Szeged 2005.
 • Cevang Döngyel (mkhan po tshe dbang don rgyal): Light of Fearless Indestructible Wisdom: The Life and Legacy of His Holiness Dudjom Rinpoche) – A félelem nélküli elpusztíthatatlan bölcsesség fénye: HH Düdzsom rinpcse élete és öröksége. Satori Book, Bp. 2010.
 • tshe dban don rgyal: gter chen bdud 'joms 'jigs bral ye shes rdo rje gar dbang 'gro 'dul gling pa rtsal gyi rnam thar ye shes rdo rje'i 'od zer// A nagy kincsfeltáró, a Gonoszt legyőző félelmet nem ismerő bölcsesség, az élőlényeket megszelídítő, köztünk lakó fenséges úr megszabadulásának története, avagy a Félelmet nem ismerő, elpusztíthatatlan bölcsesség fénye. In.:  A félelem nélküli elpusztíthatatlan bölcsesség fénye: HH Düdzsom rinpcse élete és öröksége. Satori Book, Bp. 2010. [A könyv eredetileg a verses alapszöveg kommentárja.]

3. Konferenciák

 • A pramána buddhista fogalma, avagy a buddhista megismerés tudománya és gyakorlata.) Conference of Hungarian Cognitive Sciences (MAKOG) XVI. 10.28.–30.2008.
 • What is the Hungarian Buddhism consist of? Historical outline and survey of the present state. ERASMUS Workshop, Szeged 2006.
 • Mielőtt az Életkerék forogni kezd... -- A tibeti életkerék előzményei és párhuzamai a buddhista hagyományokban. TKBE Konferencia, TKBF 2009. december 6.
 • Pelden Jese halála 1780. Peking. Buddhizmus és Keletkutatás. TKBF, Budapest 2013. december 5-6.

4. TKBF jegyzetek

 • Losang Sonam Lodoe előadásai A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán (TKBF):
 • Abhidharma. 1996-98. (angol-magyar szöveg szerkesztése, fordítása). TKBF jegyzet 1999. (tibeti szöveggyűjteménnyel: 2007/2008)
 • Pramána 1997. (angol-magyar szöveg szerkesztése, fordítása, tibeti index) TKBF jegyzet, 1999.
 • Pradnyápáramitá, 1995. (angol szöveg, szerkesztés) TKBF jegyzet 1998. (angol magyar változat előkészületben)
 • Filozófiai tanítások drágakőfüzére. Köncsok Csikme Vangpo, az I. Dzsamjang Sepa 1728-1791. művének fordítása, tibeti párhuzamos szöveggel, kommentárral és bevezető tanulmánnyal. 2005. május (Első jegyzetváltozat: TKBF 1999).
 • Szemlélődés és elmélyedés Buddha nyomában (Hagyománymutató) I. rész A térkép. Összeállította, írta, fordította és jegyzetekkel ellátta Végh József. (CD változat 2007. október)
 • Modern filozófiai irányzatok Tibetben. Jegyzet a TKBF-án tartott előadásokhoz.
 • A tibeti nyelvű Abhidharma szakirodalom 1. Vasubandhu Abhidharma-kósájának magyarázatai. Offline adatbázis. 2007. október
 • Asanga: Ratnagotravibhāga (szanszkrit, tibeti, kínai, angol párhuzamos szöveg). 2010.
 • Dōgen élete és munkássága (Denkōroku, Sanshōdōeishū fordításával) 2011.