Szemerey Márton

Elérhetőségek
Szakmai önéletrajz
Név: 
Szemerey Márton
Születési dátum: 
1983
Végzettség: 

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Szociálpszichológia Doktori Program, abszolutórium (2013. június)

Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Japanológia Tanszék (MA), 2007

Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék (Abszolutórium), 2007

 

Szakképzettség: 

Okleveles japán szakos bölcsész és tanár

Tevékenységek
Eddigi oktatói tevékenységek: 

Tan Kapuja Buddhista Főiskola (2007- )

 • Modern japán nyelv 1-10.
 • Japán írásjegytan 3-4.
 • Vallási és filozófiai alapismeretek (Filológiai ismeretek)
 • Alapfokú nyelvvizsga-előkészítő
 • Felsőfokú nyelvvizsga-előkészítő
 • Japán buddhista szaknyelv
 • Klasszikus japán nyelv
 • Modern japán nyelvű szövegolvasás (Buddhista szövegek)
 • Társadalomtudományi szövegek
 • Modern japán nyelvi szakirodalom-ismeret
 • Klasszikus japán nyelvű szövegolvasás
 • Kína kultúrája (Filozófia- és vallástörténet)
 • Japán kultúrája (Irodalom)
 • Japán társalgás
 • Klasszikus kínai nyelv

Károli Gáspár Református Egyetem (2010- )

 • Modern japán nyelv
 • Szövegolvasás
 • Bevezetés a nyelvtudományba
 • Bevezetés a japán nyelvészetbe - grammatikai problémák
 • Hagyományo prózairodalmi nyelvi ismeretek (kanbun)
 • Japán vallásai

Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola (2007-2013)

 • Modern japán nyelv

Japán Alapítvány (2009- )

 • Modern japán nyelv
 • Japán irodalomtörténeti kurzusok (japán nyelven), 2013. február-március, 2013. november-december 
Eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 
 • Japán- és kínai nyelvi és kulturális tárgyak oktatása számos hazai intézményben
 • A Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola vezető japán tanára (2007. szeptember-2013. június)
 • Károli Gáspár Református Egyetem tanárszakos hallgatói által végzett japán tanítási hospitálás és gyakorlat vezetője az iskolában ez idő alatt
 • Közép- és emelt szintű japán nyelvi érettségi vizsgáztató (2007-)
 • Nemzetközi Japán Nyelvvizsga (JLPT) szervező és vizsgáztató (2005-)
 • Számos a Japán Nagykövetség és/ vagy a Japán Alapítvány védnöksége alatt zajló, a japán kultúrával kapcsolatos hazai rendezvény (Magyarországi Japán Nyelvi Szónokverseny, Japán Tábor) szervezője, esetenként főszervezője (2008- )
 • a Magyarországi Japán Japánnyelv-Oktatók Társasága alelnöke (2008-2011)
Nyelvi tanulmányok, nyelvvizsgák: 
 • Japán nyelv (JLPT 1kyuu, 2004)
 • Német nyelv (DSD 2. Stufe, 2001)
 • Angol nyelv (A típusú felső fok, 2001)
 • Klasszikus kínai nyelv (egyetemi tanulmányok részeként)
 • Bibliai héber és görög nyelv (egyetemi tanulmányok részeként)
Publikációk
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb publikációk vagy alkotások felsorolása: 
 • Szemerey, M. (2012). Linguistic Representation of Emotions in Japanese and Hungarian: Quantity and Abstractness. Acta Linguistica Asiatica, 2, pp. 61-72.
 • Szemerey, M. (2012). 「日本とハンガリーにおける言語的感情表現」. In. Bucar, S., Moritoki, N., Visocnik, N. (Eds.), Proceedings of the 2nd International Symposium of the Department of Asian and African Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana (pp. 56-62). Ljubljana: Ljubljana University Press
 • Szemerey, M. (2013). Érzelemmegjelenítési szabályok és az érzelmek nyelvi reprezentációja a japánban. In. Tavaszi Szél Konferencakötet II. (pp. 572-580). Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége