Bemutatkozás

"Hamarosan új könyvtári honlappal, új tartalommal  jelentkezünk!"

A könyvtár 1991 évi alapítása óta jelentős szakkönyvtárrá nőtte ki magát, jelenlegi állománya 15.100 kötet.

Az állomány többségében a buddhista szakirodalom köteteit tartalmazza. Ezen belül meghatározók az eredeti keleti (páli, szanszkrit, kínai, japán, tibeti) nyelvű források, illetve azok nyugati nyelvekre történt fordításai. Megtalálhatók a Páli Kánon kötetei és kommentárjai, a mahájána iskolák szentiratai, a tibeti buddhizmus szentiratai, a zen buddhizmus irodalma, a buddhizmus nagy filozófiai irányzatainak képviselői. Ezek mellett a könyvállomány jelentős részét képezik a buddhizmus történetét, irodalmát és művészetét bemutató másodlagos források. A buddhizmus témakörein túl jelentős gyűjteményünk van a hinduizmus, az indiai filozófia és vallások irodalmából, illetve az ázsiai országok tágabb értelemben vett kultúráját, törté-netét és művészetét feldolgozó művekből is. Ezek mellett jelentős a nyugati filozófia, főként annak a magyar nyelven megjelent irodalma, valamint a pszichológia és a vallástörténet téma-köreinek képviselete is. Állományunkba bekerült három olyan hagyatéki anyag is (Hetényi Ernő, Bánfalvy András és Horváth Z. Zoltán hagyatéka), amelyek csak itt, nálunk olvashatók el.

Könyvtárunkban jelenleg több, mint 1600 beiratkozott könyvtárlátogató van, közülük aktív kölcsönző 450 fő. A főiskola könyvtáraként az olvasói utánpótlás folyamatosan biztosított. Büszkék vagyunk rá, hogy a magyarországi buddhista történelem magyar nyelvű szövegei is mind megtalálhatók nálunk.