Támogatási idő számítás

2014. szeptemberétől megváltozik a támogatott félévek nyilvántartása a Felsőoktatási Információs Rendszerben az alábbiak szerint:

  1. 2006.02.01 előtt szerzett diploma esetén 7 elhasznált félévet vélelmez a FIR mindaddig, míg a hallgató nem igazolja ennek ellenkezőjét. Igazolás módjáról lentebb;
  2. 2006.02.01 előtt megkezdett és 2006 után aktív félévvel rendelkező képzések esetén az intézmény igazolja a FIR felé a felhasznált állami félévek számát;
  3. 2006.02.01 után felhasznált félévek számát a FIR igazolja számunkra;
  4. 2006.02.01 előtt elkezdett és megszakított képzésekről nem lesz adat a FIR-ben.

A fentiek következménye, hogy csak a beiratkozás után derül ki véglegesen a FIR adatai alapján, hogy a felvett hallgató milyen finanszírozási formában kezdheti meg tanulmányait. 

Mi lehet a hallgató által benyújtott igazolás?

  • FOI által kiállított jogviszony igazolás, mely tartalmazza a félévek finanszírozását is
  • FOI által kiállított igazolás a képzésen elhasznált félévek számáról
  • FOI által kiállított igazolás a költségtérítés megfizetéséről meghatározott félévekre
  • ha a leckekönyv tartalmazza a félévek számát / finanszírozási formáját

      FOI = (Felsőoktatási Intézmény)

Mikor jelenthet a FIR-be az intézmény félévszámot?

  • ha a hallgató olyan hozott dokumentumot jelent be az intézményben, ami felsőfokú végzettséget igazol, és azaz intézményben szerzett korábbi végzettség, akkor az intézmény megadhatja a felhasznált támogatott félévszámot
  • ha a hallgató olyan hozott dokumentumot jelent be az intézményben, ami felsőfokú végzettséget igazol, de nem az intézményben szerzett végzettség, akkor az intézmény csak akkor igazolhat a FIR felé pontos félévszámot, ha a hallgató a félévek igazolására kérvényt nyújtott be. Tehát minden esetben automatikusan 7 félévet számol a FIR. (Pl: hiába látszik a hozott leckekönyvben 10 elhasznált állami félévről adat, nem adhatjuk fel, amíg a hallgató ezt nem kéri)

A hallgató által a jelentkezési lapon közölt félévszám sem a jövőre, sem a múltra nézve nem bír bizonyító erővel!

A hallgatók részletes információkat kaphatnak a korábban elhasznált félévek adatairól 2014. július 7. után az Ügyfélkapun keresztül.