A Campus Mundi programról

2016. februárjától jelentkezhetnek a magyar felsőoktatásban tanulók a Campus Mundi ösztöndíjra, mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által létrehozott, a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt része. A Tempus Közalapítvány által kezelt ösztöndíjprogram mintegy 9000 hazai diáknak nyújt lehetőséget arra, hogy résztanulmányokat folytassanak, illetve szakmai gyakorlaton vagy tanulmányúton vegyenek részt európai és Európán kívüli országokban a következő 5 évben.

A Campus Mundi kiválósági ösztöndíjprogram hozzájárul annak a nemzeti célkitűzésnek az eléréséhez, hogy 2023-ra a hazai felsőoktatásban diplomát szerző diákok között 10-ről 20 százalékra nőjön azoknak az aránya, akik tanulmányaik során külföldi részképzésben vagy szakmai gyakorlaton vesznek részt.

A Campus Mundi ösztöndíjprogramban a diákok

  • külföldi tanulmányi részképzésre,
  • szakmai gyakorlatra, illetve
  • rövid tanulmányutakra is pályázhatnak.

Az így szerzett interkulturális tapasztalatok a hazatérés után jelentős előnyt biztosítanak a fiataloknak a munkaerőpiacon vagy a további tanulmányok során.

Pályázni csak a Főiskolával együttműködési megállapodást kötött intézmények felé lehetséges! 

Lásd: Partnerintézményeink

A program őszi pályázati szakaszához kapcsolódó határidők

  • tanulmányi részképzésre szeptember 20-ig,
  • szakmai gyakorlatra és rövid tanulmányutakra pedig október 20-ig lehet jelentkezni. 

A program tavaszi pályázati szakaszához kapcsolódó határidők

  • tanulmányi részképzésre március 20-ig,
  • szakmai gyakorlatra és rövid tanulmányutakra pedig április 20-ig lehet jelentkezni. 

A továbbiakban mindhárom ösztöndíjtípus esetében évi két (egy tavaszi és egy őszi) benyújtási határidőre számíthatnak a hallgatók.