A hír igaz! Vagy mégsem?

Szerző: 
tkbsz

Ezen a héten arról kérdezte a 24.hu a világvallások képviselőit, hogy van-e valamilyen receptjük arra, hogy miként döntsük el egy hírről, egy információról, hogy az igaz-e, vagy sem?

A konkrét kérdés így hangzott: Mit gondol arról, hogy a médiában egymásnak ellentmondó hírek jelennek meg szinte bármilyen témában? Mit tud tanácsolni, mi alapján fogadjon el az ember valamit igazságként? Hogyan ismerhető fel, ismerhető meg az igazság?

A buddhista szemléletet ezúttal Dobosy Antal zen tanító ismertette.

Teljesen természetes, hogy a különböző érdekeket képviselő embereknek sok tekintetben különböző véleményük van egy eseménnyel kapcsolatban. Eltérő szemléletek eltérő nézetre vezetnek. Eltérő értékrendek eltérő megoldásokat eredményeznek.

A buddhizmus azt vallja, hogy maguk a dolgok, események vagy történések nem határozzák meg azt, hogy mi, az emberek, azokat hogyan lássuk, minek értelmezzük vagy magyarázzuk, és hogyan tegyük azokat érthetővé a magunk számára. A dolgok tulajdonságait, viszonyunkat a dolgokhoz elsősorban a saját megítélésünk teszi olyanná, azaz a saját tudatunknak van ebben szerepe. A tudományok története éppen elég igazolással szolgál ahhoz, hogy belássuk, a világgal kapcsolatos ismereteink mennyire nem időtállóak, és hogy az emberiség történetében szinte állandóan szemléleti paradigmaváltás figyelhető meg. Amit talán nemrég még megcáfolhatatlan igazságnak gondoltunk, azt ma hamisnak tartjuk, vagy legalábbis csak részben igaznak, vagy csak korlátozott feltételek mellett tartjuk igaznak.

Abból, hogy a minket körülvevő világ tulajdonságai nagyrészt az emberi tudatból vezethető le, az következik, hogy egy esemény megítélése, egy vélemény nem tekinthető objektív ténynek. Egy eseményt annak megfelelően látunk, hogy milyen világszemléletünk van, hogyan szocializálódtunk, milyen erkölcsi rendszerben nevelkedtünk, mik az érdekeink. Annak felismerése, hogy mi magunk is így működünk, a buddhizmus gyakorlatában fontos cél, és elérése jelentős eredménynek számít. Ha pedig felismertük, hogy magunk is így működünk, akkor nyilvánvaló, hogy nem tartjuk furcsának, ha azt tapasztaljuk, hogy mások is így működnek. Így az igazságot nem a megnyilvánuló véleményekben akarjuk megtalálni, hanem az emberi tudat működésében keressük. Abban, ahogy gondolkodunk, és abban, ahogy létrehozzunk magunk körül a saját egyéni világunkat.

Akit érdekel, hogy mit válaszolnak más vallások tanítói a kérdésre, azok kattintsanak ide.