A hajléktalanok megsegítése

Szerző: 
Rába Géza

Elindult a Hir24.hu internetes portál különleges cikksorozata az Élet-Stílus rovatban, amely fontos, nehéz, olykor kényes vagy éppen fogós társadalmi és etikai kérdésekben a különféle világvallások képviselőit szólaltatja meg.Ezen a héten egy hajléktalan ember megsegítésével kapcsolatos, szívmelengető történet kapcsán merült fel a következő kérdés:

Feladata-e az állampolgároknak foglalkozni a hajléktalanokkal, vagy ez pusztán az állam, esetleg az egyházak dolga lenne?

Az indiai hagyomány az emberi életet négy életszakaszra osztja: a tanulás, családalapítás, visszavonulás és szellemi útkeresés időszakára. Távozás az otthonból az otthontalanságba, a Buddha követőjévé vált szerzetes első lépése is. A távozás oka az a bölcs belátás, ami a rendbe befogadást kérő szerzetest a szellemi útra viszi: a szenvedésteli létforgatagból való megszabadulás lehetősége, és ennek felmutatása a többi ember számára.

A hajléktalan azonban nem bölcs megfontolásból választja ezt az életutat. Mivel nem látta és látja át szándékos tettei és azok következményei bonyolult összefüggésrendszerét, a bekövetkező életeseményeket végzetszerűen vagy sorsszerűen éli meg. Az események elsodorják és maguk alá temetik, mert nem ura tetteinek.

A hajléktalan, és vele minden elveszett ember, segítése valamennyiünk feladata, hiszen létezésünk ezernyi szállal függ össze. Az együttműködés és segítségnyújtás részben morális kötelezettség, részben pedig tisztánlátásból fakadó természetes cselekedet, ami a legmagasabb fokú együttérzésből, szeretetből és elismerésből táplálkozik, ember voltunk nagyszerűségének felismerése és értékelése.

Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy az ítélkezés nem a mi feladatunk. Már csak azért sem, mert nem vagyunk abban a helyzetben, hogy világosan átlássuk a kiváltó okokat, az események bonyolult hálózatát. Mint ahogyan a segítségnyújtás sem kampányfeladat vagy érdemszerző tevékenység, egyszerűen csak ember voltunk természetes következménye. Mielőtt bármit tennél, adj! – ez a Buddha tanításának egyik központi eleme. Szívleljük meg ezt a tanácsot!

Ha érdekel, hogy mit válaszolt erre a kérdésre a többi felekezet képviselője, KATTINTS! >>