Mi volt itt 4,4 milliárd évig?

Szerző: 
Rába Géza

Elindult a Hir24.hu internetes portál különleges cikksorozata az Élet-Stílus rovatban, amely fontos, nehéz, olykor kényes vagy éppen fogós társadalmi és etikai kérdésekben a különféle világvallások képviselőit szólaltatja meg. Átható bölcsességeket olvashatunk közvetlenül a hiteles tanításokon keresztül. A válaszokból nem csak konkrét megoldási javaslatokat kaphatunk, hanem megismerhetjük az egyes vallási irányzatok alapvető filozófiáját is.

Kérdés: Mit mond a vallása, mi volt a vallását megelőző 4,4 milliárd évben, vagy még korábban?

A buddhista világkép indai gyökerei később más kultúrák elképzeléseivel egyesültek. Buddha számára mellékes volt külső környezetünk múltbeli állapota. A belső utat tanította, amelyet csak a mindig éppen adott pillanat jelen-idejében lehet végigjárni. Mégis foglalkozott a gondolattal, mert tanítványai időnként erről is kérdezték. Először kijelentette, hogy olyan kérdésekről, mint pl. a „véges-e a világ, vagy végtelen”, nem érdemes beszélni. Azért sem szabad ezekre a szót vesztegetni, mert ha belebonyolódunk, olyan szinten nem tudunk majd megelégedni a kapott válaszokkal, hogy fizikailag is belebetegedhetünk.

Majd amikor újra megkérdezték, azt hangsúlyozta, hogy a korábban elkövetett tetteink, vagyis minden előttünk élt élőlény és a mi eddigi cselekedeteink formálták az aktuális környezetünket olyanná, amilyen. Ezt kozmikus méretekben kell elképzelni, mert maga a világ is ennek az energiának hatására jön létre. Ez a lények testi, szóbeli és tudati tetteinek az eredője. Másrészt a tudat teremtő ereje is nagyon fontos szerepet játszik ebben a folyamatban.

A tettet és következményét a tudat mozgatja. Az anyagi világ ennek a lenyomata. Arról megoszlanak a későbbi vélemények, hogy milyen módon és milyen arányban zajlik ez a kölcsönhatás. A legegyszerűbb a középutas megközelítést elképzelni, amelyben a külvilág és a tudat kapcsolatában a tudat az aktív, aki az első mozdulatot megteszi. Ő ragadja meg, kezdi el használni a tárgyát. Ez a jelenség már a baktériumok és vírusok szintjén is megjelenik. A vírusok szándéka, hogy a környezetük erre alkalmas egyedét saját maguk sokszorosítására késztessék. De ugyanígy a csillagokat és a bolygókat is felfoghatjuk egy adott szándék érvényesülésének. Földünk állapota is a vele kapcsolatban álló összes lény tetteinek az eredménye.

Végh József
Buddhista tanító

Ha érdekel, hogy mit válaszolt erre a kérdésre a többi felekezet képviselője (pl. a krisna tudatú hívők, a kereszténység vagy az iszlám képviselői) KATTINTS! >>